WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
2008
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

UCHWAŁA Nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. (Pobierz - .doc  )

 

UCHWAŁA Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zwolnień na rok 2008 od podatku od nieruchomości. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2008 r. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2008.(Pobierz - .doc  )

 

PROJEKT Uchwała Nr //07 Rady Miejskiej w Nasielskuz dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2008. (Pobierz - .doc  )

projekt_budzetu_na_2008.xls

 

Uchwała Nr XV/108/07  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2008. (Pobierz - .doc  )

budzet_2008.xls

 

Uchwała Nr XVII/115/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_29_01_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XVII/116/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy na dożywianie dzieci w Gminie Nasielsk na 2008rok.

 

Uchwała Nr XVII/ 117/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  29 stycznia 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy  Gminy Nasielsk z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008roku (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XX/119/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Krzyczkach-Pieniążkach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 6 letnich organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Nunie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 6 letnich organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 roku o projekcjie zmian w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk.

 

Uchwała Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 roku o projekcjie zmian w planie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.

 

Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc )

budzet_zmiana_28_02_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przekazania do korzystania przez Sołectwo Konary składników mienia komunalnego.

 

Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Cieksynie .

 

Uchwała Nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku o likwidacji Szkoły Filialnej w Krzyczkach-Pieniążkach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 6 letnich organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XX/129/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku o likwidacji Szkoły Filialnej w Nunie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 6 letnich organizacyjnie podporządkowaną Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku o zmianie w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk.

 

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku o projekcjie zmian w planie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

 

Uchwała Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (Pobierz - .pdf +załącznik )

 

Uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujaćych w szkołach podstawowych.

 

Uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r.  (Pobierz - .doc )

budzet_zmiana_27_03_2008_uchwala_xx_134_08.xls

 

Uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym.

 

Uchwała Nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania.

 

Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2008 roku - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007rok

 

Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie 2008 roku

 

Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nasielsk.

 

Uchwała Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.

 

Uchwała Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku. 

 

Uchwała Nr XXII/144/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc  )

budzet_zmiana_20_05_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.

 

Uchwała Nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowanego przez firme JanPol na potrzeby prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia St. Pieścirogi.

 

Uchwała Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem "Uwierz w siebie ..."

 

Uchwała Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zapotrzebowanie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie.

 

Uchwała Nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wyboru biegłego sporządzającego sprawozdzanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sprotowa 2 za 2007rok

 

Uchwała Nr XXII/152/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Nowe Pieścirogi (Pobierz - .doc)

 

Uchwała Nr XXII/153/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

 

Uchwała Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r (Pobierz - .doc  )

zmiana_w_budzecie_rm_z_dnia_25_06_2008_uchwala_xxiii_154_08.xls

 

Uchwała Nr XXIII/155/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr XXIII/156/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk. (Pobierz - .doc )

uzasadnienie.pdf

 

Uchwała Nr XXIII/157/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nasielsk. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Nasielsk

 

Uchwała Nr XXIII/159/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdzania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Nasielsk za 2007 rok.

 

Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie przynależności Gminy Nasielsk do planowanego obszaru metropolitalnego Warszawy (Pobierz - .doc)


Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieksyn na lata 2008-2015. 

 

Uchwała Nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_18_07_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie zarządzenia  poboru podatku leśnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXV/165/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 2008r. w sprawie ...

 

Uchwała Nr XXV/166/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_13_08_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXV/167/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nasielsk na lata 2007-2013

 

Uchwała Nr XXV/168/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału.

 

Uchwała Nr XXV/169/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/170/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/171/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Uchwała Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nasielsku.

 

Uchwała Nr XXV/173/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ...

 

Uchwała Nr XXV/174/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk.

 

Uchwała Nr XXVI/175/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r.  (Pobierz - .doc )

zmiana_22_08_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie 2008r.

 

Uchwała Nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmiany Statutu Miejskeigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku

 

Uchwała Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 października 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ...

 

Uchwała Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 października 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

 

UCHWAŁA NR XXVIII/180/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie

 

UCHWAŁA NR XXVIII/181/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .doc )

kredyt_1_mln_30_pazdziernika_08.xls

 

UCHWAŁA NR XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Nasielska do zawarcia umowy na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz umowa ...

 

UCHWAŁA NR XXVIII/183/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdzania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2007 rok

 

UCHWAŁA NR XXVIII/184/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

 

UCHWAŁA NR XXVIII/185/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ...

 

UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ...

 

UCHWAŁA NR XXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nasielsk a Gminą Stekene w Belgii oraz upoważnienia Burmistrza Nasielska do podpisania stosownego porozumienia (Pobierz .doc  )

 

UCHWAŁA NR XXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU w sprawie ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk. (Pobierz - .doc  )

 

UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

 

UCHWAŁA Nr XXIX/190/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie 2008 roku

 

UCHWAŁA Nr XXIX/191/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

 

UCHWAŁA Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach ... Gminy Nasielsk"

 

UCHWAŁA Nr XXIX/193/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/109/07 rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialanie Narkomani na 2008 rok

 

UCHWAŁA Nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XXIX/195/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XXIX/196/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ....

 

UCHWAŁA Nr XXIX/197/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

 

UCHWAŁA Nr XXIX/198/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA Nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA Nr XXIX/200/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2009 r. (Pobierz - .pdf )

 

UCHWAŁA Nr XXIX/201/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2009 rok. (Pobierz - .pdf )

 

Uchwała Nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2009. (Pobierz - .doc )

budzet_2009.xls

 

Uchwała Nr XXX/203/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdzialanie narkomani na rok 2009

 

Uchwała Nr XXX/204/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.

 

Uchwała Nr XXX/205/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie stalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodatki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na rok 2009r

 

Uchwała Nr XXX/206/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_18_12_2008_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXX/207/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Nasielsk z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

 

Uchwała Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia ... Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nasielsk na lata 2009-2012

 

Uchwała Nr XXX/209/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustawienia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta

 

Uchwała Nr XXXI/210/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 2008 r. (Pobierz - .doc  )

zmiana_30_12_2008_uchwala.xls

 

UCHWAŁA NR XXXI/211/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/181/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
30 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .doc ) kredyt_zmiana_na_300_tys_30_grudnia_08_uchwala.xls

 

UCHWAŁA NR XXXI/212/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Profilaktyki i Terapii

 

UCHWAŁA NR XXXI/213/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę

 

UCHWAŁA NR XXXI/214/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyróznienia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Nasielsk z Powiatowym Nowodworskim w przedmiocie

 

UCHWAŁA NR XXXI/215/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku

 

PROJEKT: Uchwała Nr // Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2009. (pobierfz - .doc )

projekt_budzetu_2009.xls

izba306c2008.pdf

 
 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Radosław Romanowski
Data udostępnienia w BIP:2008-01-14
Informacja zaktualizowana przez:Radosław Romanowski
Data ostatniej aktualizacji:2009-01-19
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [3102388]