WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
2009
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .

 

 

Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_29_01_2009_uchwala.xls

 

UCHWAŁA NR XXXII/219/09 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z  dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Pobierz - .doc )

zalacznik_nr_1_do_uchwalu-dzierzawa_gruntow.doc

 

UCHWAŁA NR XXXII/220/09 RADY MIEJSKIEJ w NASIELSKU z dnia 29 stycznia 2009 rokuw sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi  Krzyczki- Pieniążki (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XXXII/221/09 RADY MIEJSKIEJ w NASIELSKU z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Nuna (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XXXII/222/09 RADY MIEJSKIEJ w NASIELSKU z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie nabycia na własność gminy niezabudowanej nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXXIII/226/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. ( Pobierz - .doc )

zmiana_09_03_2009_uchwala.xls

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży

 

UCHWAŁA NR XXXIII/229/09 RADY MIEJSKIEJ w NASIELSKU z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/99/95 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 listopada 1995 roku. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w mieście Nasielsku

 

UCHWAŁA NR XXXIII/231/09 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 9 MARCA 2009 ROKU w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XXXIII/232/09 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 9 MARCA 2009 ROKU w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/160/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XXXIII/233/09 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 9 MARCA 2009 ROKU w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Gminy Nasielsk, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_19_05_2009_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_18_06_2009_uchwala.xls \

 

Uchwała Nr XXXVIII/265/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zalaczniki_do_zmiany_budzetu_21_06_2009_uchwaly_z_18_06_2009.xls

 

Uchwała Nr XXXVIII/266/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r.  (Pobierz - .doc )

zmiana_w_budzecie_21_07_2009_uchwala.xls

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .doc )

zalacznik_do_uchwaly_o_zaciagniecie_kredytu_dlugoterminowego.xls

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ustalenia warunków jego sprzedaży (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XXXIX/273/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r.  (Pobierz - .doc )

zmiana_10_09_2009_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Nasielsk. (Pobierz - .rtf )

zalacznik_do_uchwaly.doc

 

Uchwała Nr XXXIX/277/09 Rady Miejskiej  w Nasielsku z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie (Pobierz - .doc )

mapa_budy.jpg

analiza_do_mp_z.p.budy_s..doc

 

Uchwała Nr XL/280/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_14_10_2009_uchwala.xls

 

UCHWAŁA Nr XL/284/09 Rady Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz -   .doc )

 

UCHWAŁA Nr XL/285/09 Rady Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości (Pobierz -   .doc )

 

UCHWAŁA Nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  14 października 2009 roku w sprawie  sprzedaży lokalu  mieszkalnego, ustalenia warunków jego  sprzedaży oraz ustalenia służebności gruntowej (Pobierz -   .doc )

 

UCHWAŁA Nr XL/287/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze  bezprzetargowej (Pobierz -   .doc )

 

UCHWAŁA NR XL/288/09 Rady  Miejskiej w Nasielsku z  dnia 14 października  2009 roku w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  gruntowej na działce  nr  1355/3  położonej  w Nasielsku. (Pobierz - .doc  )

 

Uchwała Nr XL/289/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. (Pobierz - .rtf )

zalacznik_do_uchwaly_psy.doc

 

Uchwała Nr XL/291/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu . (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA  Nr XLI/294/09 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. (Pobierz - .docx   .doc )

 

UCHWAŁA  Nr XLI/295/09 Rady  Miejskiej w  Nasielsku  z dnia  30 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Pobierz - .doc )

zalacznik_uchwala_295.docx

 

Uchwała Nr XLI/297/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r.  (Pobierz - .doc )

zmiana_30_11_2009_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XLI / 300 / 09 Rady Miejskiej w Nasielska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/183/01 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLI / 301 / 09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk . (Pobierz - .doc )

zasady_wynajmowania_lokali__nasielsk.doc

 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r. (Pobierz - .doc )

zalaczniki_do_budzetu_2010.xls

 

Uchwała Nr XLII/305/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

zmiana_18_12_2009_uchwala.xls

 

Uchwała Nr XLIII/308/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy  Gminy Nasielsk z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku (Pobierz - .doc wraz z załącznikiem)

 

 

 

 

 

!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .
 drukuj

Liczba odsłon: [3102328]