WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu podmiotowe
« Strona główna BIP
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
2010
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .

 

 

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 Nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r. (Pobierz - .doc )

zalaczniki_do_budzetu_2010.xls

 

Uchwała Nr XLII/305/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

uchwala_305.xls

 

UCHWAŁA  NR  XLII/306/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Pobierz - .docx )

 

Uchwała Nr XLIII/307/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 2009 r. (Pobierz - .doc )

uchwala_307.xls

 

Uchwała Nr XLIII/309/09 Rady Miejskiej  w Nasielsku  z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA  Nr XLIV/310/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia  29 stycznia 2010 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w gminie Nasielsk na 2010 rok. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr  XLIV/311/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2010 rokuw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIV/312/10 Rady Miejskiej  w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe  Pieścirogi,  Stare Pieścirogi,  Mogowo,  Morgi, Mokrzyce Włościańskie   dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLV/313/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

zmiany_w_budzecie_z_11_03_2010_uchwala_xlv_313_10_zalaczniki.xls

 

Uchwała Nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  11 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr   XLV/315/10 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 11 marca 2010roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XLV/318/10 RADY  MIEJSKIEJ w  NASIELSKU  z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń dokonanych w Uchwale Nr XXXII/218/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku, dotyczącej uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi : Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLV/319/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 11 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XLV/320/10 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA  Nr  XLV/321/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z  dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLV/323/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borkowo na lata 2010-2017 (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLVI/325/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia  2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2009 rok. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLVI/326/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_xlvi32610_zal.xls


UCHWAŁA NR XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_xlvi32710_zal.xls


UCHWAŁA NR XLVI/328/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_xlvi32810_zal.xls

 

Uchwała Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA NASIELSK (Pobierz- .doc )

uchwala_330_zalaczniki.zip

 

UCHWAŁA NR XLVI/331/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XLVI/332/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (Pobierz .docx )


Uchwała Nr XLVI/334/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk  na lata 2010 - 2032". (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_xlvi33410_zal.docx


Uchwała  Nr XLVI/338/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku o zmianie w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała  Nr XLVI/339/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku o zmianie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XLVI/340/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU  Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr XLVI/341/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza (Pobierz - .doc )

zalacznik_do_nr_xlvi34110.doc

 

UCHWAŁA Nr XLVI/342/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z  dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLVII/343/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/326/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010. (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_xlvii34310.xls

 

Uchwała Nr XLVII/344/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .pdf + załączniki )

 

Uchwała Nr XLVII/345 /10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej. (Pobierz - .doc )

uchwala_xlvii345_10_zal.doc

 

UCHWAŁA Nr XLVII/346/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLVII/347/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. (Pobierz - .doc )

uchwala_xlvii34710_zal.doc

 

Uchwała  Nr XLVIII/348/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2010 roku o zmianie w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk. (Pobierz - .doc )
348_zal.doc

Uchwała  Nr XLVIII/349/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2010 roku o zmianie sieci Przedszkoli Samorządowych i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/350/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

uchwala_350.xls

 

Uchwała Nr XLIX/352/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/354/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/355/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/356/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Cegielnia Psucka. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/357/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/ 358/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Nuna. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/359/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Popowo Borowe. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/360/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Psucin. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/361/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Toruń Dworski i Toruń Włościański. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr XLIX/362/10 Rady  Miejskiej  w  Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi  Zaborze. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR XLIX/363/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Nasielska (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr L/364/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_l36410_zal.xls

 

UCHWAŁA NR L/365/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego  z dopłatą do odsetek ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Pobierz - .doc )

uchwala_nr_l36510_zal.xls

 

Uchwała Nr L/366/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR L/368/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Pobierz - .docx )


UCHWAŁA Nr L/369/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR L/370/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 23 sierpnia 2010 roku. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Nasielska (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr L/371/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  23 sierpnia 2010r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XII/82/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr LI/372/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

zal_uchwala_372.xls

 

UCHWAŁA NR LI/375/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR LI/376/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr LI/378/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych. (Pobierz - .doc )

zal_uchwala_378.doc

 

UCHWAŁA Nr LI/379/10 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2010 roku. (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr LI/380/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia  30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia stanowiska  wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. "dopalaczami" na terenie Gminy Nasielsk (Pobierz - .doc )

 

Uchwała Nr LI/381/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. (Pobierz - .doc )

zal_uchwala_381.docx

 

UCHWAŁA Nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA Nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 26 października 2010 roku  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Pobierz - .docx )

-_uchwala_383_zal.docx

 

Uchwała Nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października  2010 r. w sprawie: opłaty targowej. (Pobierz - .doc )

-_uchwala_384_zal.doc

 

Uchwała Nr LII/385/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

uchwala_lii_385_10_zal.xls

 

Uchwala Nr LII/ 386/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Pobierz - .doc )

-_uchwala_386_zal.docx

 

Uchwała Nr LII/387/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie:  przyjęcia przez Gminę Nasielsk zadania z zakresu  właściwości Powiatu. (Pobierz - .docx )

 

Uchwała Nr LII/389/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok (Pobierz -.doc)

 

UCHWAŁA NR LII/391/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty (Pobierz - .doc )

 

UCHWAŁA NR LII/392/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Pobierz - .docx )

-_uchwala_392_zal.jpg

 

Uchwała Nr LIII/393/10 Rady Miejskiej w  Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010 (Pobierz - .doc )

uchwala_liii_393_10_zal.xls

 

UCHWAŁA NR LIII/395/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu (Pobierz - .docx )


UCHWAŁA Nr LIII/396/10 RADY MIEJSKIEJ w NASIELSKU z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości (Pobierz - .doc )

 

------------------------------------

KONIEC KADENCJI

------------------------------------

więcej Uchwał z 2010roku w dziale "Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2010-2014"

 

!!!UWAGA!!!

Niektóre Uchwały zapisane są w nowym pakiecie MS Office 2007 (rozszerzenie .docx / .xlsx ) w celu otwarcia tych plików, należy pobrać i zainstalować Pakiet Zgodności - pobrać można go tu .

 
 drukuj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Nasielsk
Informację wprowawdził(a) do BIP:Radosław Romanowski
Data udostępnienia w BIP:2010-01-08
Informacja zaktualizowana przez:Radosław Romanowski
Data ostatniej aktualizacji:2011-02-15
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [3102290]