WCAG wersja kontrastowa  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Nasielsk
 Menu przedmiotowe
« Strona główna BIP
Dane Publiczne
Ogłoszenia
Ogłoszenie oferta realizacji zadania publicznego pt. „Gimnastyka- akrobatyka sportowa dla dzieci” złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” Nasielsk
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MLKS ŻBIK Nasielsk
Wyniki - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Protokół z konsultacji społecznych - projekt uchwały w sprawie statutów Sołectw na terenie Gminy Nasielsk
Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej we wsi Miękoszyn, Siennica
Zawiadomienie o terminie składania wniosków - grunty wspólnoty wsi Chrcynno
Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 rok oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
Ostateczny wynik konsultacji projektu GPPiRPAoPN na 2020rok
Zgromadzenia publiczne „RAZEM PRZECIWKO BUDOWIE WYSYPISKA W JASKÓŁOWIE”.
Ogłoszenie ZPN.6840.6.2019.4.AS
CUW.4431.11.2018.HP - kwota dotacji na 2018r.
Ostateczny wynik konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Ogłoszenie ZPN.6840.7.2019.6.AS
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Młodzieżowy Klub Sportowy
Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku - informacja o pozyskanych dla oświaty
Ogłoszenie ZPN.7125.3.2018.10.AS
Ustalenie kwoty dotacji na 2018 oraz statystycznej liczby uczniów - na dzien 1 stycznia 2018r.
Ogłoszenie o przetargu ZPN.6840.6.2019.2.AS
Ogłoszenie o przetargu ZPN.6840.7.2019.3.AS
WYNIKI - Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Ogłoszenie o przetargu ZPN.7125.3.2018.7.AS
Obwieszczenie WA.ZUZ.1.421.161.2019.MGR - Wody Polskie - Przebudowa i budowa ul. Krupka w Nasielsku
Ogłoszenie o przetargu ZPN.7125.3.2018.5.AS
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Nasielsk (2017r.)
Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29.05.2019r.
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KS „WKRA CIEKSYN”
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Nasielsk w 2019r.
Otwarty konkurs ofert na sport
Ogłoszenie ZPN.6840.1.2019.2.AS
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tenis stołowy - KS SPARTA Nasielsk
Informacja o zakończeniu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”
Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Nasielska w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Młodzieżowy Klub Sportowy
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na rzecz dotychczasowych najemców.
Ogłoszenie ZPN.7125.3.2018.2.AS
Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Programu Wspołpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - boks - MLKS ŻBIK NASIELSK
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019r. w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie ZPN.6840.2.2018.5.AS
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy "Junior"
Otwarty konkurs ofert – aktywizacja seniorów
ogłoszenie o konsultacjach projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok"
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacja "Bądźmy Razem"
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego MLKS Żbik
Ostateczny wynik konsultacji społecznych projektu "Programu Wspołpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Ogłoszenie ZPN.6840.2.2018.2.AS
INFORMACJA BURMISTRZA WS. ZZO W JASKÓŁOWIE
Ogłoszenie i oferta realizacji zadania publicznego UKS JUNIOR CIEKSYN
Wyniki konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Wyniki konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok"
Ostateczny wynik konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok"
Informacja dot. list mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 17/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28.01.2019r.
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznyc Gminy Nasielsk w 2019r. w otwartym konkursie z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależ
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 r. w otwartych konkursach z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w
Ogłoszenie i uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Artystyczno- Społeczne SKAFANDER
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019r. z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Rozstrzygnięcie Burmistrza Nasielska w sprawie uwag złożonych do projektu MPZP Jaskółowo etap I
Ogłoszenie Burmistrza Nasielska w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 rok oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk. (30-10-2018)
Ogłoszenie ZPN.6840.4.2017.6.AS
Ogłoszenia dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień"
Ogłoszenie i oferta realizacji zadania publicznego Parafia Rzymskokatolicka w Cieksynie
CUW.4424.74.2018
Ogłoszenie i oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie VOX MUSICORUM
Ogłoszenie o przetargu ZPN.6840.4.2017.4.AS
Ogłoszenie ZPN.6840.10.2017.4.AS
Informacja dla spółek wodnych o możliwości dotacji z budzetu Gminy Nasielsk
Oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja "Bądźmy Razem"
Ogłoszenie o przetargu ZPN.7125.6.2017.2.AS
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -Żbik
Oferta realizacji zadania publicznego ZHP
oferta realizacji zadania publicznego Nasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Zmiana terminu składania ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Nasielsk
otwarty konkurs ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży 2016
Oferta i ogłoszenie realizacji zadania publicznego MLKS ŻBIK NASIELSK
Ustalenie kwoty dotacji na 2017 oraz statystycznej lizcby uczniów - na dzien 31 październik 2017r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy nasielsk w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień.
Oferta i ogłoszenie realizacji zadania publicznego VOX MUSICORUM
wybrano przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ogłoszenie o przetargu ZPN.6840.4.2017.2.AS
Ogłoszenie o przetargu ZPN.6840.7.2017.2.AS
Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych
Ogłoszenie ZPN.6840.10.2017.2.AS
Ogłoszenie ZPN.6840.3.2016.3.AS
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Oferta na realizację zad. pub. Stowarzyszenia VOX MUSICORUM
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok"
oferta realizacji zadania publicznego Parafia Cieksyn 2017
Zapytanie cenowe zarządzanie Stadionem Miejskim
Otwarty konkurs ofert kolonie z programem profilaktyki uzlaeżnień 2017
Konsultacje społeczne dot. współpracy z NGO
Wyniki konsultacji społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”
wyniki konkursów na sport 2016
oferta realizacji zadania publicznego Żbik 2016
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk”
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
oferta realizacji zadania publicznego Skafander 2016
Otwary konkurs ofert na sport 2017
Otwary konkurs ofert na sport z profilaktyką 2017
INFORMACJA O WYKAZIE 27-03-2015r
Oferta na realizację zadania publicznego (Skafander)
Ogłoszenie Burmistrza Nasielska w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2017r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk
Oferta realizacji zadania publicznego „Młodzieżowy Klub Sportowy Victoria”
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego Nasielski Uniwerystet Trzeciego Wieku 2017 Fundacja Bądźmy Razem
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawoej kwoty dotacji na 2017r. (przedszkola)
Ogłoszenie nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Oferta dotycząca realizacji zadań publicznych
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze
Informacja o wykazie ZPN.6845.1.5.2015
Informacja o wykazie ZPN.7125.3.4.2015
Projekt planu UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NASIELSK OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI ZABORZE
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w Gminie Nasielsk w ramach trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc
Informacja o wykazie 24-04-2015 1
Informacja o wykazie 24-04-2015 2
Oferta realizacji zadania publicznego 31marca2015r. Power2005
Oferta na realizację zadania publicznego (Żbik 11.03.2015r.)
Informacja o wywieszeniu listy osób oczekujących na przydział mieszkań 16.02
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2015
Oferta Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Wojciecha w Nasielsku. Rodzaj zadania: wypoczynek dzieci i młodzieży
Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego (Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny w Starych Pieścirogach)
Informacja o wykazie
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego część wsi Zaborze
Informacja o wykazie nieruchomości
Ogłoszenie Uniwersytet 3 Wieku
II Konkurs na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Warszawska 12 w Nasielsku
Oferta na realizację zadania publicznego 29kwietnia2014r.
Ogłoszenie dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat
Wyniki - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień.
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Nasielsku 2
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Nasielsku
Oferta realizacji zadania publicznego - PROJEKT TERAPEUTYCZNO-AKTYWIZUJĄCY „STRAŻNIK CIEKSASU”
Oferta realizacji zadania publicznego pn. ”Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Filii Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nasielsku”
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferty realizacji zadań publicznych - ŻBIK
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk w 2014r.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”
Projekt - „Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
Oferty realizacji zadań publicznych
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku w zakresie profilaktyki uzależnień
Oferta realizacji zadania publicznego - POWER 2005
ROZSTRZYGNIĘTY - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Nasielsk
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012
Oferta realizacji zadania publicznego - PLUKS CIEKSYN
Unieważnione - Ogłoszenie naboru kandydatów „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień”
Oferta na realizacje zadania publicznego - "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień"
Oferta na realizacje zadania publicznego - Zdrowy Styl Życia
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok”
Oferty na realizację zadania publicznego
Konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych , będących zadaniem własnym Gminy Nasielsk wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację (organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z tereny Gminy Nasielsk)
PROJEKT - „Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
ROZSTRZYGNIĘTY - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2012 r.
Rozstrzygnięty - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
Rozstrzygnięty - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w Gminie Nasielsk
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie
Rozstrzygnięty - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Nasielsk w roku 2011
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nasielsk
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin
 Inne Informacje
■ 
Zamówienia publiczne
■ 
Nabory
■ 
Stan spraw
■ 
Wykaz danych o środowisku
■ 
Archiwum - wykaz danych o środowisku
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [3137639]