Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Interpelacje i zapytania radnych:

1. Zapytanie

Autor wniosku: radny Rodryg Czyż

dot. udostępnienia dokumentów potwierdzających zadłużenie Gminy Nasielsk

treść wniosku

odpowiedź

 

2. Zapytanie

Autor wniosku: radny Dawid Domała

dot. budowy placu zabaw

treść wniosku

odpowiedź

 

3. Zapytanie

Autor wniosku: radny Dawid Domała

dot. remontu chodników

treść wniosku

odpowiedź

 

4. Zapytanie

Autor wniosku: radny Dawid Domała

dot. rewitalizacji skweru Jana Pawła II

treść wniosku

odpowiedź

 

5. Zapytanie

Autor wniosku: radny Andrzej Pacocha

dot. budowy budynków inwentarskich w Psucinie

treść wniosku

odpowiedź

 

6. Interpelacja

Autor interpelacji: radny Marcin Szarszewski

dot. regulaminu udzielania zamówień publicznych

treść interpelacji

odpowiedź

 

7. Zapytanie

Autor zapytania: radny Marcin Szarszewski

dot. bieżących spraw gminy

treść zapytania

odpowiedź

 

8. Interpelacja

Autor interpelacji: radny Dawid Domała

dot. brak odwodnienia przy sali gimnastycznej w Popowie Borowym oraz przy chodnikach na ulicy Kościelna, Folwark, Warszawska

treść interpelacji

odpowiedź

 

9. Interpelacja

Autor interpelacji: radny Michał Brodowski

dot. nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się przy przejściu dla pieszych przy Nasielskim Ośrodku Kultury

treść interpelacji

odpowiedź

 

10. Interpelacja

Autor interpelacji: radny Dariusz Kordowski

dot. zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na rewitalizację Stadionu Miejskiego - etap I

treść interpelacji

odpowiedź

 

11. Interpelacja

Autor interpelacji: radny Dariusz Kordowski

dot. położenia dwóch progów zwalniających na ul. Sportowej

treść interpelacji

odpowiedź

 

12. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. zwiększenia liczby godzin wspomagania funkcjonujących w szkołach w oddziałach integracyjnych

treść interpelacji

odpowiedź

 

13. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. wprowadzenia i realizacji programu dofinansowań wymiany starych pieców

treść interpelacji

odpowiedź

 

14. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. dokumentacji projektowanych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach

treść zapytania

odpowiedź

 

15. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. uwzględnienia w budżecie na rok 2020 wykonania nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na brakującym odcinku ulicy Romualda Traugutta oraz ulicach im. Generała Józefa Bema oraz Armii Krajowej

treść interpelacji

odpowiedź

 

16. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. podanie aktualnego stanu licznika energii pobranej i wysłanej do sieci w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku

treść interpelacji

odpowiedź

 

17. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. przedstawienia złożonego przez wykonawcę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji w/w zadania

treść interpelacji

odpowiedź

 

18. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. prośba o listę podwykonawców zadania budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym, sprawdzenia czy pracownicy zatrudnieni u podwykonawców byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, oświadczenia podwykonawców o wywiązaniu się z płatności

treść interpelacj

odpowiedź

 

 

19.Interpelacja

Autor: radny Marcin Szarszewski

dot. wprowadzenia zniżki dla rodzin wielodzietnych do części kwoty przysługującej za odbiór odpadów komunalnych

treść interpelacji

odpowiedź

 

20. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. udostępnienia aneksu wraz z załącznikami oraz listę podwykonawców zgłoszonych przez firmę MABIS Sp.z.o.o, na wykonanie zadania "Przebudowa budynku dawnego Domu Nauczyciela przy SP Nr 1 w Nasielsku"

treść interpelacji

odpowiedź

21. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. pytań dotyczącyh prac zwiazanych z instalacją fotowoltaiczną w Przedszkou i Żłobku Miejskim w Nasielsku, wykonanych przez NBM Sp.zoo.o

treść interpelacji

odpowiedź

22. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. zapytania w kwestii programu "Czyste Powietrze", źródeł grzewczych, programu ochrony powietrza, wymiany piecy.

treść interpelacji

odpowiedź

23. Interpelacja

Autor: radny Andrzej Pacocha

dot. prośba o podanie informacji dot. stanu zabezpieczenia i podejmowanych działań w Gminie Nasielsk w zwiazku z ogłoszeniem stanu epidemii

treść interpelacji

odpowiedź

24. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. opłaty za odpady

treść interpelacji

odpowiedź

25. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. inwestycji powstającej przy ulicy Polnej

treśc zapytania

odpowiedź

26. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. udostępnienia umów

treść zapytania

odpowiedź

27. Zapytanie

Autor: radny Tomasz Pietras

dot. braku wody w SUW Nuna

treść zapytania

odpowiedź

28. Interpelacja

Autor: radny Tomasz Pietras

dot. wykaz odebranych nieczystości płynnych

treść interpelacji

odpowiedź

29. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. udostępnienia umów

treść zapytania

odpowiedź

30. Interpelacja

Autor: radny Tomasz Pietras

dot. gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nasielsk

treść interpelacji

odpowiedź

31. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. inwestycji bez dofinansowań

treść zapytania

odpowiedź

32. Interpelacja

Autor: radny Dawid Domała

dot. renowacji i wymiany rozkładów jazdy autobusów

treść interpelacji

odpowiedź

33. Interpelacja

Autor: radny Dawid Domała

dot. przesiedlenia ptaków gniazdujących w koronach drzew na skwerze im. Jana Pawła II

treść interpelacji

odpowiedź

34. Zapytanie

Autor: radny Marcin Szarszewski

dot. informacji na temat połączenia ulic Elektronowej i Warszawskiej

treść zapytania

odpowiedź

35. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. uwzględnienia w budżecie na rok 2021 wykonania projektu drogowego uwzględniającego wykonanie utwardzonych nawierzchni drogowych oraz chodników na ulicach: Romualda Traugutta, Generała Józefa Bema, Armii Krajowej oraz Generała Władysława Andersa

treść interpelacji

odpowiedź

36. Zapytanie

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. dokumentacji oraz informacji związanych z połączeniem ulic Elektronowej z ulicą Warszawską

treść zapytania

odpowiedź

37. Interpelacja

Autor: radny Rodryg Czyż

dot. programu czyste powietrze - Stop Smog

treść interpelacji

38. Interpelacja

Autor: Tomasz Pietras

dot. wyjaśnienie jakie czynniki spowodowały wzrost opłat za odbiór odpadów w oparciu o pytania

treść interpelacji

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 09:44:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Lachendrowicz Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 14:00:43
  • Liczba odsłon: 333
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36222]

przewiń do góry