Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

L.p.

Data

Nr umowy

Z kim zawarta

Czego dotyczy

Wartość umowy

Czas obowiązywania

Wydział odpowiedzialny

1.

2.01.2020

1/u/20

Lyreco Polska sp. akcyjna, Sokołów, ul. Sokołowska 33, Komorów

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku

38 822,19 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji
i Nadzoru

2.

2.01.2020

2/u/20

Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski, BLACKLINE, ul. Chmielewskiego 20C, Szczecin

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

5 126,64 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

3.

2.01.2020

3/u/20

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, Warszawa

 

Organizacja comiesięcznego szkolenia dla Sekretarza

180,00 zł/ miesięcznie

01.01.2020-31.12.2020

Sekretarz Nasielska

4.

2.01.2020

4/u/20

Architektura, Urbanistyka Andrzej Kalinowski, Serock

- Obsługa urbanisty (sporządzenie projektu decyzji)

- Sporządzenie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu

 

- projekt 1 decyzji z analizą – 332,10 zł brutto, projekt decyzji o lokalizacji – 184,50 zł,

- opinia o klasyfikacji akustyczne- 430,50 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

5.

2.01.2020

5/u/20

KZA PROJEKT, Krzysztof Zakrzewski, Nasielsk

Sporządzenie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego dla poszczególnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Nasielsk

Dokumentacja dla jednego lokalu – 500,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

6.

2.01.2020

6/u/20

ADAMIR, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych,
ul. Płońska 7, Ciechanów

Sporządzenie wycen nieruchomości dla Gminy Nasielsk

- Wycena lokalu mieszkalnego – 550,00 zł brutto,

- Wycena lokalu użytkowego – 700,00 zł brutto,

- wycena niezabudowanej działki – 500,00 zł brutto,

- wycena działki do aktualizacji za użytkowanie wieczyste – 500,00 zł brutto,

(następne działki w kompleksie 300,00 zł brutto),

- wycena działek do zmiany prawa użytkowania wieczystego – 550,00 zł brutto,

-wycena gruntu nabytego pod drogę – 650,00 zł brutto,

(następne działki w kompleksie – 350,00 zł brutto),

-wycena nieruchomości zabudowanych – 990,00 zł brutto,

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

7.

2.01.2020

7/u/20

Paulina Witkowska – Rzeczoznawca majątkowy, Nasielsk

Sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Nasielsk

1 operat – 504,30 zł brutto,

1 opinia dot. nieruchomości gruntowej – 123,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

8.

2.01.2020

8/u/20

Maria Sierzputowska, Nasielsk

Realizacja usługi w ramach Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Nasielsku

1h – 80,00 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

9.

2.01.2020

9/u/20

Anna Ścioch Usługi psychologiczne, 

Usługi psychologiczne na potrzeby Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

1h – 80,00 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

10.

2.01.2020

10/u/20

Marek Tokarski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Psucin

700 zł brutto/ miesięcznie

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania kryzysowego

11.

02.01.2020

11/u/20

Jarosław Mokos, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Nuna

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.020-31.12.2020

Wydział Zarządzania kryzysowego

12.

02.01.2020

12/u/20

Paweł Tomasz Oleksa, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Jackowo

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

13.

02.01.2020

13/u/20

Marian Rostkowski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Krzyczki

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

14.

02.01.2020

14/u/20

Przemysław Nowosielski

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Jaskółowo

400 zł brutto miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

15.

2.01.2020

15/u/20

TOI TOI POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Płochocińska 29

Najem toalet przenośnych wraz z obsługą

Najem 1 szt. toalety – 1,08 zł brutto,

Serwis 1 szt. toalety – 22,68 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Rozwoju Wiejskich

16.

02.01.2020

16/u/20

Dariusz Chmurski

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Cieksyn

700 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

17.

02.01.2020

17/u/20

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Paderewskiego 8/36, Nowy Dwór Mazowiecki

Wykonywanie kompleksowych badań strażaków i kierowców OSP

300,00 zł brutto wykonanie badania dla strażaka i kierowcy strażaka

12.01.2020-11.01.2021

Wydział Zarządzania Kryzysowego

17a.

02.01.2020

17a/u/20

Jadwiga Szymańska, Nasielsk

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP

600,00 zł brutto/ miesięcznie

01.01.2020-31.12.2020

Wydział Budżetu i Finansów

18.

02.01.2020

18/u/20

Mirosław Klimczewski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Nasielsk

700 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział zarządzania Kryzysowego i nieruchomości

19.

3.01.2020

19/u/20

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, Warszawa

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

30,00 zł netto abonament miesięcznie

Do 03.01.2023

Wydział Administracji i Nadzoru

20.

 

20/u/20

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku, ul. Płońska 6, Nasielsk

Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty przez Gminę Nasielsk od Wojewody Mazowieckiego

Do 137 644,00 zł brutto

1.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

21.

09.01.2020

21/u/20

Fundacja Centrum Ochrony Środowiska, ul. Dąbrowskiego, Nasielsk

Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Nasielsk

- Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (niezależnie od okresu pobytu w schronisku) – 2189,40 zł brutto,

- Przyjęcie zwierzęcia, które zostało adoptowane w ciągu 30 dni od przyjęcia do schroniska – 738,00 zł brutto,

- Przyjęcie matki wraz z młodymi szczeniętami – 3075,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

22.

9.01.2020

22/u/20

P.P.H.U. TEZI VET Gabinet Weterynaryjny TEZI, Nasielsk, ul. Warszawska 101

Zadanie pn. odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadku na terenie Gminy Nasielsk

738,50 zł brutto – odłowienie 1 sztuki zwierzęcia,

648,00 zł brutto – pomoc zwierzętom rannym w wypadku komunikacyjnym

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

23.

9.01.2020

23/u/20

P.P.H.U. TEZI VET, Gabinet Weterynaryjny TEZI, Nasielsk, ul. Warszawska 101

Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów), z terenu Gminy Nasielsk

- sterylizacja suki: 237,60 zł brutto (do 10 kg), 259,20 zł brutto (od 10 kg do 25 kg), pow. 25 kg 280,80 zł brutto

- kastracja psa: 183,60 zł brutto (do 25 kg), 205,20 zł brutto (pow. 25 kg),

- sterylizacja kotki – 172,80 zł brutto,

- kastracja psa – 97,20 zł brutto,

- trwałe oznakowanie zwierząt – 43,20 zł brutto,

- usypianie ślepego miotu z utylizacją – 108,00 zł brutto,

- odpchlenie – 16,20 zł brutto,

- odrobaczenie – 5,40 zł brutto,

- pierwsze szczepienie szczenięcia – 37,80 zł brutto,

- szczepienie komplet – 59,40 zł brutto

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

24.

9.01.2020

24/u/20

Gabinet Weterynaryjny, ROSVET, ul. Piłsudskiego 7, Nasielsk

Wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nasielsk

- sterylizacja suki: 237,60 zł brutto (do 10 kg), 259,20 zł brutto (od 10 kg do 25 kg), pow. 25 kg 280,80 zł brutto

- kastracja psa: 183,60 zł brutto (do 25 kg), 205,20 zł brutto (pow. 25 kg),

- sterylizacja kotki – 172,80 zł brutto,

- kastracja psa – 97,20 zł brutto,

- trwałe oznakowanie zwierząt – 43,20 zł brutto,

- usypianie ślepego miotu z utylizacją – 108,00 zł brutto,

- odpchlenie – 16,20 zł brutto,

- odrobaczenie – 5,40 zł brutto,

- pierwsze szczepienie szczenięcia – 37,80 zł brutto,

- szczepienie komplet – 59,40 zł brutto

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

25.

14.01.2020

25/u/20

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha, ul. Świętego Wojciecha, Nasielsk

Umowa udostępnienia nieruchomości

Do 31.12.2025

Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów energii elektrycznej niezbędnych do działania urządzeń

Wydział Administracji i Nadzoru

26.

14.01.2020

26/u/20

GMP-INFO S.C., ul. Podłużna 34A, Warszawa

Prowadzenie serwisu programowego SELWIN, RWWIN, i SubskypcjiPESEL w Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Nasielsku

12 792 zł netto,

15 734,16 zł brutto

01.01.2020-31.12.2020

Wydział Spraw Obywatelskich

27.

17.01.2020

27/u/20

ENIGMA, ul. Renesansowa, Warszawa

Współpraca mająca na celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie

25 000,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

28.

Styczeń 2020

28/u/20

Kancelaria Wyrzykowscy Janusz i Justyna Wyrzykowscy spółka komandytowa, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Usługi prawne w zakresie podatku VAT

3000,00 zł netto

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielsk

29.

Styczeń 2020

29/u/20

Janusz Wyrzykowski – Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Janusz Wyrzykowski, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Usługi księgowe

10 000,00 zł netto

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

30.

Styczeń 2020

30/u/20

Janusz Wyrzykowski – Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Janusz Wyrzykowski, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu związanym z podatkiem od towarów i usług przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi

Wysokość wynagrodzenia wynosi 10% netto na

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

31.

27.01.2020

31/u/20

Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne Skafander, Cieksyn, ul. Księżycowa 5

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk – Wiejska Spec Kapela w Cieksynie

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł  (wkład własny Gminy)

7.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

32.

29.01.2020

32/u/20

Aleksandra Ziółek, Wioletta Karabin, Jolanta Gajewska (Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie „Optymiści z Klasą

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł (wkład własny Gminy)

19.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

30.01.2020

34/u/20

Młodzieżowy Klub Sportowy, Nasielsk, ul. Kilińskiego

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł (Wkład własny Gminy)

3.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

 

03.02.2020

35a/u/20

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „HETMAN” Spółka z o.o., Florianów 24, Bedlno

Odbiór z terenu gminy padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce

Cena odbioru produktów zwierzęcych do 200 kg – 200,00 zł netto

Cena odbioru produktów zwierzęcych pow. 200 kg – 300,00 zł netto

3.02.2020-31.12.2020

Wydział środowiska i rozwoju obszarów wiejskich

35.

 

 

 

 

 

 

 

36.

6.02.2020

36/u/20

Folk&Lock ul. Przasnyska , Warszawa

Przeprowadzenie 24 spotkań – warsztatów muzycznych Wiejskiej Spec Kapeli stanowiącej część zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie”

6 000,00 zł brutto

24 spotkania po 250,00 zł brutto

7.02.2020-20.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

37.

10.02.2020

37/u/20

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o., ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa

Przeprowadzenie szkolenia dla sołtysów i radnych Gminy Nasielsk z zakresu regulacji ochrony danych osobowych

950,00 zł brutto

Luty 2020

Sekretarz Nasielska

38.

11.02.2020

38/u/20

New Connect, ul. Warszawska 2, Nasielsk

Dostarczenie łącza internetowego Abonentowi przez Operatora do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

199 zł brutto miesięcznie

1.01.2020 – 31.12.2021

Wydział Administracji i Nadzoru

39.

12.02.2020

39/u/20

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zwierząt „Nasielsk”

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Kastracja+ czipowanie psów/kotów właścicielskich osób o trudnej sytuacji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy społecznej

Środki finansowe przekazane przez Gminę: 10 000,00 zł brutto

17.02.2020-30.04.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

40.

17.02.2020

40/u/20

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” ul. Sportowa 28, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem.: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Środki przekazane na realizację zadania: 76 500,00 zł

24.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

41.

17.02.2020

41/u/20

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” ul. Sportowa 28, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”

Środki przekazane na realizację zadania: 80 500,00 zł brutto

24.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

42.

 

 

 

 

 

 

 

43.

25.02.2020

43/u/20

Klub Sportowy Sparta, Pniewo, Nasielsk

Umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nasielsku z przeznaczeniem na treningi Tenisa Stołowego

-

28.02.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

44.

28.02.2020

44/u/20

Adamir, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, Płońska 7, Nasielsk

Wykonanie mapy prawnej do celów zasiedzenia części działek położonych w Nasielsku

2200,00 zł brutto

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

45.

28.02.2020

45/u/20

Adamir, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

Wykonanie mapy prawnej do celów zasiedzenia części działek położonych w Nasielsku

3800,00 zł brutto

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Wydział zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

46.

25.02.2020

46/u/20

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, Nasielsk

Umowa na świadczenia  z zakresu medycyny pracy

Badania lekarskie – 80 zł,

Badania lab- od 10 do 25 zł

Od 2.03.2020 na czas nieokreślony

Wydział Budżetu i Finansów

47.

27.02.2020

47/u/20

Renata Szpręgiel, Studzianka, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: „Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

2.03.2020-30.03.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

48.

27.02.2020

48/u/20

Edyta Sołtys, Anna Cygańska, Małgorzata Malicka, Małgorzata Topczewska-Wallendszus

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: „Edukacja poprzez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu interaktywnego wraz z zestawem gier dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 800,00 zł brutto

1.03.2020-30.10.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

49.

28.02.2020

49/u/20

Młodzieżowy Klub Sportowy „Victoria” Nasielska

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Nauka i doskonalenie pływania oraz gimnastyka akrobatyczna”

Środki przekazane na realizację zadania: 5 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

50.

 

50/u/20

 

 

 

 

 

51.

 

51/u/20

 

 

 

 

 

52.

 

52/u/20

 

 

 

 

 

53.

 

53/u/20

 

 

 

 

 

54.

 

54/u/20

 

 

 

 

 

55.

28.02.2020

55/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Mokrzyce Włościańskie

Środki z funduszu sołeckiego: 7995,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

56.

28.02.2020

56/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorowo

Środki z funduszu sołeckiego: 11 657,72 zł brutto, środki z budżetu gminy: 2 487,28 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

57.

28.02.2020

57/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomin

Środki z funduszu sołeckiego: 9717,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

58.

28.02.2020

58/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego Pniewska Górka

Środki z funduszu sołeckiego: 6 780,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

59.

28.02.2020

59/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaskółowo

Środki z funduszu sołeckiego: 9778,50 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

60.

28.02.2020

60/u/20

Pracownia Justyna Urgacz, Skrzeszew

Przeprowadzenie 1 warsztatu ozdób świątecznych metodą filcowania stanowiącą część zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Optymiści”

800,00zł brutto

19.03.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

61.

Umowę anulowano

 

 

 

 

 

62.

28.02.2020

62/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, ul. Kościuszki 21, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych z zakresu piłki nożnej

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział administracji i Nadzoru

63.

28.02.2020

63/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, ul. Kościuszki 21, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych z zakresu piłki nożnej”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział administracji i Nadzoru

64.

28.02.2020

64/u/20

Tomasz Konca, Lasek, gm. Żabia Wola

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich. Przeprowadzenie 8 godzin warsztatów „Szkółki DJ-skiej” w ramach inicjatywy lokalnej „Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie”

3200,00 zł brutto

1.04.2020-30.05.2020

Wdział Administracji i Nadzoru

65.

2.03.2020

65/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „POLONEZ” ul. Staszica 1, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej”

Środki przekazane na realizację zadania: 2 000,00 zł brutto

2.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

66.

2.03.2020

66/u/20

Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „aktywne spędzanie czasu na terenie Gminy Nasielsk i ziemi Mazowieckiej”

Środki przekazane na realizacje zadania: 1 000,00 zł brutto

2.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

67.

2.03.2020

67/u/20

Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi, Nowe Pieścirogi

Umowa o realizację zadania publicznego: „Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży”

Środki przekazane na realizację zadania: 1000,00 zł brutto

2.03.2020-31.07.2020

Wydział administracji i Nadzoru

68.

3.03.2020

68/u/20

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy, ul. Kilińskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego”

Środki przekazane na realizację zadania: 2 000,00 zł brutto

03.03.2020-30.04.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

69.

3.03.2020

69/u/20

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy, ul. Kilińskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Sport kontra patologia”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

3.03.2020-30.04.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

70.

4.03.2020

70/u/20

Stowarzyszenie Vox Musicorum, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Tatrzańskie Warsztaty Muzyki  Liturgicznej z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom”

Środki przekazane na realizacje zadania: 6 000,00 zł brutto

19.07.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

71.

4.03.2020

71/u/2020

Fundacja „Bądźmy Razem” ul. Piłsudskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Wspieranie i aktywizacja seniorów z elementami profilaktyki uzależnień”

Środki na realizację zadania: 20 000,00 zł brutto

4.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

72.

4.03.2020

72/u/20

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ul. Czereśniowa, Warszawa

Wynajem sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkolenia

100,00 zł brutto

5.03.2020

 

73.

6.03.2020

73/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionki”, Budy Siennickie 67, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego z elementami profilaktyki uzależnień pod tytułem: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionki”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

6.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

74.

 

 

 

 

 

 

 

75.

9.03.2020

75/u/20

Stowarzyszanie Nasielsk Baszta, ul. Elektronowa, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Biegi okolicznościowe oraz upamiętniające historię Nasielska”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

9.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

76.

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

78.

12.03.2020

78/u/20

KS WKRA CIEKSYN, ul. Piłsudskiego, Cieksyn

Umowa o realizację zadania publicznego: „Piłka nożna na wsi”

Środki przekazane na realizację zadania: 6500,00 zł brutto

12.03.2020-31.05.2020

Wydział administracji i Nadzoru

79.

12.03.2020

79/u/20

KS WKRA CIEKSYN, ul. Piłsudskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Bezpieczna gra w piłkę nożną”

Środki przekazane na realizację zadania: 7 500,00 zł brutto

1.08.2020-15.11.2020

Wydział administracji i Nadzoru

80.

16.03.2020

80/u/20

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sierzputowskieg, Tomasz Pietras

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Czysty Las”

Środki przekazana na realizację zadania: 6 000,00 zł brutto

1.04.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

81.

 

81/u/20

 

 

 

 

 

82.

 

82/u/20

 

 

 

 

 

83.

 

83/u20

 

 

 

 

 

84.

14.04.2020

84/u/20

AZTV Iwona Kądziołka, Nowy Sącz, ul. Rybacka 14

Wykonanie usługi dzierżawy serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji do 25 osób

498 zł netto

1.05.2020-30.06.2020

Informatyk

85.

16.04.2020

85/u/20

Marcin Skarszewski, Bogumiła Rębecka, Tadeusz Wypych

Umowa o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych Pieścirogach”

Środki przekazane na realizację zadania: 14 760,00 zł brutto

1.06.2020-31.08.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

86.

16.04.2020

86/u/20

Koło Gospodyń Wiejskich Borkowianki

Umowa na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Gniazdo”

Środki przekazane na realizację zadania: 14 100,00 zł brutto

16.06.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

87.

23.04.2020

87/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku, ul. Młynarska 23, Nasielsk

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup średniego lub ciężkiego samochodu strażackiego

250 000,00 zł brutto

Dotacja do wykorzystania do 30.06.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony cywilnej

88.

24.04.2020

88/u/20

Michał Ziółek, Wojciech Sławek

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Strefa relaksu”

Środki przekazane na realizację zadania: 5 300,00 zł brutto

1.07.2020-31.12.2020

Wydział administracji i nadzoru

89.

 

89/u/20

 

 

 

 

 

90.

24.04.2020

90/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku

Umowa darowizny

-

-

Wydział zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony Cywilnej

91

4.05.2020

91/u/20

Geo-Centr, Wiśniewo 41 Wiśniewo

Wykonanie prac związanych z podziałem działki w Nasielsku wraz z wykonaniem dokumentacji

1500,00 zł brutto

75 dni od dnia podpisana umowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

92.

 

92/u/20

 

 

 

 

 

93.

 

93/u/20

Polskie Koleje Państwowe spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aleje Jerozolimskie 142A, 03-305 Warszawa

Umowa najmu terenu przy Stacji PKP Nasielsk z przeznaczeniem na stację rowerową

Stawka za 1m2 – 17,00 zł netto

255,00 zł netto/miesięcznie

1.05.2020-31.10.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

94.

6.05.2020

94/u/20

Piotr Kiliś, Michał Szymański, Małgorzata Kowalska

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn.: Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na wsi Psucin

Środki przekazane na realizację zadania: 3 500,00 zł brutto

6.05.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

95.

 

95/u/20

Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3

W sprawie zorganizowania w 2020 roku służb ponadnormatywnych     funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Nasielsk

Środki przekazane w kwocie 10 000,00 zł brutto

 

Od 5.05.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

96.

8.05.2020

96/u/20

Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3

Porozumienie dotyczące współpracy straży miejskiej z Policją

-

Obowiązuje od kwietnia 2020 roku

Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

97.

13.05.2020

97/u/20

T-Mobile Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Abonament 30,00 zł netto miesięcznie

Do 13.05.2022

Wydział administracji i Nadzoru

98.

12.05.2020

98/u/20

T-Mobile Polska S.A.

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Abonament miesięczny 30,00 zł netto

Do 12.05.2022

Wydział administracji i Nadzoru

99.

13.05.2020

99/u/20

Komendant Stołeczny Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2

Protokół w sprawie przekazanie środków na zakup samochodu

50 000,00 zł brutto

 

Skarbnik Nasielska

100.

maj 2020

100/u/20

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6, Nasielsk

Umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla MGBP w Nasielsku

400,00 zł brutto

Przekazanie środków do 22 maja 2020 roku

Skarbnik Nasielska

101.

1.06.2020

101/u/20

Pracownia Geodezyjna „GEO-CENTR” Dariusz Staniszewski, Wiśniewo

Wykonanie prac związanych z podziałem działki w Nasielsku wraz z wykonaniem dokumentacji

1500,00 zł brutto

W terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

102.

 

102/u/20

 

 

 

 

 

103.

1.06.2020

103/u/20

Aleksandra Ziółek, Wioletta Karabin, Jolanta Gajewska

Umowa o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Sportowe wakacje”

Środki przekazane na realizację zadania: 1000,00 zł brutto

1.06.2020-31.08.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

104.

 

104/u/20

 

 

 

 

 

105.

 

105/u/20

 

 

 

 

 

106.

 

106/u/20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, Nasielsk

Umowa na świadczenie z zakresu badań diagnostycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Badanie diagnostyczne w kierunku przeciwciał przeciwko koronawirusom – 60 zł /osoba,

Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa – 450 zł/osoba

25.05.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

107.

 

107/u/20

Iwona Żyła

Umowa darowizny

10 471,60 zł brutto

Czerwiec

Wydział Administracji i Nadzoru

108.

3.06.2020

108/u/20

Bluekom, ul. Czarnieckiego 3, Mogowo, Nasielsk

Świadczenie usługi bezprzewodowej WiFi w Nasielsku w ramach projektu p.n.: „propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4UE”

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości nie więcej niż 15 000 euro, wypłacone bezpośrednio przez Agencję

1.06.2020-1.06.2023

Wydział Administracji i Nadzoru

109.

 

109/u/20

 

 

 

 

 

110.

10.06.2020

110/u/20

Usługi Transportowe Tadeusz Więcławski, Nasielsk

Dowożenie uczniów do SP Nr 1 w Nasielsku, SP w Cieksynie, SP w Popowie Borowym, SP w Dębinkach środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób.

16.06.2020-18.06.2020

1 km- 2,40 zł netto

Centrum Usług Wspólnych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 17:27:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikuła-Bącik Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-17 15:08:22
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry