Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

L.p.

Data

Nr umowy

Z kim zawarta

Czego dotyczy

Wartość umowy

Czas obowiązywania

Wydział odpowiedzialny

1.

2.01.2020

1/u/20

Lyreco Polska sp. Akcyjna, Sokołów, ul. Sokołowska 33, Komorów

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku

38 822,19 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji
i Nadzoru

2.

2.01.2020

2/u/20

Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski, BLACKLINE, ul. Chmielewskiego 20C, Szczecin

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

5 126,64 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

3.

2.01.2020

3/u/20

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, Warszawa

 

Organizacja comiesięcznego szkolenia dla Sekretarza

180,00 zł/ miesięcznie

01.01.2020-31.12.2020

Sekretarz Nasielska

4.

2.01.2020

4/u/20

Architektura, Urbanistyka Andrzej Kalinowski, Serock

- Obsługa urbanisty (sporządzenie projektu decyzji)

- Sporządzenie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu

 

- projekt 1 decyzji z analizą – 332,10 zł brutto, projekt decyzji o lokalizacji – 184,50 zł,

- opinia o klasyfikacji akustyczne- 430,50 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

5.

2.01.2020

5/u/20

KZA PROJEKT, Krzysztof Zakrzewski, Nasielsk

Sporządzenie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego dla poszczególnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Nasielsk

Dokumentacja dla jednego lokalu – 500,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

6.

2.01.2020

6/u/20

ADAMIR, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych,
ul. Płońska 7, Ciechanów

Sporządzenie wycen nieruchomości dla Gminy Nasielsk

- Wycena lokalu mieszkalnego – 550,00 zł brutto,

- Wycena lokalu użytkowego – 700,00 zł brutto,

- wycena niezabudowanej działki – 500,00 zł brutto,

- wycena działki do aktualizacji za użytkowanie wieczyste – 500,00 zł brutto,

(następne działki w kompleksie 300,00 zł brutto),

- wycena działek do zmiany prawa użytkowania wieczystego – 550,00 zł brutto,

-wycena gruntu nabytego pod drogę – 650,00 zł brutto,

(następne działki w kompleksie – 350,00 zł brutto),

-wycena nieruchomości zabudowanych – 990,00 zł brutto,

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

7.

2.01.2020

7/u/20

Paulina Witkowska – Rzeczoznawca majątkowy, Nasielsk

Sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Nasielsk

1 operat – 504,30 zł brutto,

1 opinia dot. nieruchomości gruntowej – 123,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

8.

2.01.2020

8/u/20

Maria Sierzputowska, Nasielsk

Realizacja usługi w ramach Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Nasielsku

1h – 80,00 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

9.

2.01.2020

9/u/20

Anna Ścioch Usługi psychologiczne, 

Usługi psychologiczne na potrzeby Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

1h – 80,00 zł brutto

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

10.

2.01.2020

10/u/20

Marek Tokarski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Psucin

700 zł brutto/ miesięcznie

2.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania kryzysowego

11.

02.01.2020

11/u/20

Jarosław Mokos, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Nuna

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.020-31.12.2020

Wydział Zarządzania kryzysowego

12.

02.01.2020

12/u/20

Paweł Tomasz Oleksa, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Jackowo

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

13.

02.01.2020

13/u/20

Marian Rostkowski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Krzyczki

400 zł brutto/ miesięcznie

02.01.020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

14.

02.01.2020

14/u/20

Przemysław Nowosielski

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Jaskółowo

400 zł brutto miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

15.

2.01.2020

15/u/20

TOI TOI POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Płochocińska 29

Najem toalet przenośnych wraz z obsługą

Najem 1 szt. toalety – 1,08 zł brutto,

Serwis 1 szt. toalety – 22,68 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

16.

02.01.2020

16/u/20

Dariusz Chmurski

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Cieksyn

700 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego

17.

02.01.2020

17/u/20

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Paderewskiego 8/36, Nowy Dwór Mazowiecki

Wykonywanie kompleksowych badań strażaków i kierowców OSP

300,00 zł brutto wykonanie badania dla strażaka i kierowcy strażaka

12.01.2020-11.01.2021

Wydział Zarządzania Kryzysowego

17a.

02.01.2020

17a/u/20

Jadwiga Szymańska, Nasielsk

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP

600,00 zł brutto/ miesięcznie

01.01.2020-31.12.2020

Wydział Budżetu i Finansów

18.

02.01.2020

18/u/20

Mirosław Klimczewski, Nasielsk

Konserwacja sprzętu i samochodu pożarniczego w OSP Nasielsk

700 zł brutto/ miesięcznie

02.01.2020-31.12.2020

Wydział zarządzania Kryzysowego i nieruchomości

19.

3.01.2020

19/u/20

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, Warszawa

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

Do 03.01.2023

Wydział Administracji i Nadzoru

20.

 

20/u/20

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku, ul. Płońska 6, Nasielsk

Świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty przez Gminę Nasielsk od Wojewody Mazowieckiego

Do 137 644,00 zł brutto

1.01.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

21.

09.01.2020

21/u/20

Fundacja Centrum Ochrony Środowiska, ul. Dąbrowskiego, Nasielsk

Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Nasielsk

- Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (niezależnie od okresu pobytu w schronisku) – 2189,40 zł brutto,

- Przyjęcie zwierzęcia, które zostało adoptowane w ciągu 30 dni od przyjęcia do schroniska – 738,00 zł brutto,

- Przyjęcie matki wraz z młodymi szczeniętami – 3075,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

22.

9.01.2020

22/u/20

P.P.H.U. TEZI VET Gabinet Weterynaryjny TEZI, Nasielsk, ul. Warszawska 101

Zadanie pn. odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadku na terenie Gminy Nasielsk

738,50 zł brutto – odłowienie 1 sztuki zwierzęcia,

648,00 zł brutto – pomoc zwierzętom rannym w wypadku komunikacyjnym

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

23.

9.01.2020

23/u/20

P.P.H.U. TEZI VET, Gabinet Weterynaryjny TEZI, Nasielsk, ul. Warszawska 101

Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów), z terenu Gminy Nasielsk

- sterylizacja suki: 237,60 zł brutto (do 10 kg), 259,20 zł brutto (od 10 kg do 25 kg), pow. 25 kg 280,80 zł brutto

- kastracja psa: 183,60 zł brutto (do 25 kg), 205,20 zł brutto (pow. 25 kg),

- sterylizacja kotki – 172,80 zł brutto,

- kastracja psa – 97,20 zł brutto,

- trwałe oznakowanie zwierząt – 43,20 zł brutto,

- usypianie ślepego miotu z utylizacją – 108,00 zł brutto,

- odpchlenie – 16,20 zł brutto,

- odrobaczenie – 5,40 zł brutto,

- pierwsze szczepienie szczenięcia – 37,80 zł brutto,

- szczepienie komplet – 59,40 zł brutto

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

24.

9.01.2020

24/u/20

Gabinet Weterynaryjny, ROSVET, ul. Piłsudskiego 7, Nasielsk

Wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nasielsk

- sterylizacja suki: 237,60 zł brutto (do 10 kg), 259,20 zł brutto (od 10 kg do 25 kg), pow. 25 kg 280,80 zł brutto

- kastracja psa: 183,60 zł brutto (do 25 kg), 205,20 zł brutto (pow. 25 kg),

- sterylizacja kotki – 172,80 zł brutto,

- kastracja psa – 97,20 zł brutto,

- trwałe oznakowanie zwierząt – 43,20 zł brutto,

- usypianie ślepego miotu z utylizacją – 108,00 zł brutto,

- odpchlenie – 16,20 zł brutto,

- odrobaczenie – 5,40 zł brutto,

- pierwsze szczepienie szczenięcia – 37,80 zł brutto,

- szczepienie komplet – 59,40 zł brutto

 

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

25.

14.01.2020

25/u/20

Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha, ul. Świętego Wojciecha, Nasielsk

Umowa udostępnienia nieruchomości

Do 31.12.2025

Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów energii elektrycznej niezbędnych do działania urządzeń

Wydział Administracji i Nadzoru

26.

14.01.2020

26/u/20

GMP-INFO S.C., ul. Podłużna 34A, Warszawa

Prowadzenie serwisu programowego SELWIN, RWWIN, i SubskypcjiPESEL w Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Nasielsku

12 792 zł netto,

15 734,16 zł brutto

01.01.2020-31.12.2020

Wydział Spraw Obywatelskich

27.

17.01.2020

27/u/20

ENIGMA, ul. Renesansowa, Warszawa

Współpraca mająca na celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie

25 000,00 zł brutto

02.01.2020-31.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

28.

Styczeń 2020

28/u/20

Kancelaria Wyrzykowscy Janusz i Justyna Wyrzykowscy spółka komandytowa, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Usługi prawne w zakresie podatku VAT

3000,00 zł netto

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielsk

29.

Styczeń 2020

29/u/20

Janusz Wyrzykowski – Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Janusz Wyrzykowski, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Usługi księgowe

10 000,00 zł netto

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

30.

Styczeń 2020

30/u/20

Janusz Wyrzykowski – Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Janusz Wyrzykowski, Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu związanym z podatkiem od towarów i usług przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi

Wysokość wynagrodzenia wynosi 10% netto na

01.01.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

31.

27.01.2020

31/u/20

Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne Skafander, Cieksyn, ul. Księżycowa 5

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk – Wiejska Spec Kapela w Cieksynie

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł  (wkład własny Gminy)

7.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

32.

29.01.2020

32/u/20

Aleksandra Ziółek, Wioletta Karabin, Jolanta Gajewska (Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie „Optymiści z Klasą

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł (wkład własny Gminy)

19.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

33.

 

33/u/20

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe, Nasielsk

Porozumienie w sprawie wykonania prac remontowych w lokalu w Nasielsku

 

3 726,00 zł brutto

 

 

34.

30.01.2020

34/u/20

Młodzieżowy Klub Sportowy, Nasielsk, ul. Kilińskiego

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego

Gmina przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł (Wkład własny Gminy)

3.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

 

03.02.2020

35a/u/20

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „HETMAN” Spółka z o.o., Florianów 24, Bedlno

Odbiór z terenu gminy padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce

Cena odbioru produktów zwierzęcych do 200 kg – 200,00 zł netto

Cena odbioru produktów zwierzęcych pow. 200 kg – 300,00 zł netto

3.02.2020-31.12.2020

Wydział środowiska i rozwoju obszarów wiejskich

35.

 

 

 

 

 

 

 

36.

6.02.2020

36/u/20

Folk&Lock ul. Przasnyska , Warszawa

Przeprowadzenie 24 spotkań – warsztatów muzycznych Wiejskiej Spec Kapeli stanowiącej część zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie”

6 000,00 zł brutto

24 spotkania po 250,00 zł brutto

7.02.2020-20.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

37.

10.02.2020

37/u/20

Kancelaria Wyrzykowscy sp. z o.o., ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa

Przeprowadzenie szkolenia dla sołtysów i radnych Gminy Nasielsk z zakresu regulacji ochrony danych osobowych

950,00 zł brutto

Luty 2020

Sekretarz Nasielska

38.

11.02.2020

38/u/20

New Connect, ul. Warszawska 2, Nasielsk

Dostarczenie łącza internetowego Abonentowi przez Operatora do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

199 zł brutto miesięcznie

1.01.2020 – 31.12.2021

Wydział Administracji i Nadzoru

39.

12.02.2020

39/u/20

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zwierząt „Nasielsk”

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Kastracja+ czipowanie psów/kotów właścicielskich osób o trudnej sytuacji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy społecznej

Środki finansowe przekazane przez Gminę: 10 000,00 zł brutto

17.02.2020-30.04.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

40.

17.02.2020

40/u/20

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” ul. Sportowa 28, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem.: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

Środki przekazane na realizację zadania: 76 500,00 zł

24.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

41.

17.02.2020

41/u/20

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” ul. Sportowa 28, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”

Środki przekazane na realizację zadania: 80 500,00 zł brutto

24.02.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

42.

 

 

 

 

 

 

 

43.

25.02.2020

43/u/20

Klub Sportowy Sparta, Pniewo, Nasielsk

Umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nasielsku z przeznaczeniem na treningi Tenisa Stołowego

-

28.02.2020-31.12.2020

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

44.

28.02.2020

44/u/20

Adamir, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, Płońska 7, Nasielsk

Wykonanie mapy prawnej do celów zasiedzenia części działek położonych w Nasielsku

2200,00 zł brutto

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

45.

28.02.2020

45/u/20

Adamir, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

Wykonanie mapy prawnej do celów zasiedzenia części działek położonych w Nasielsku

3800,00 zł brutto

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Wydział zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

46.

25.02.2020

46/u/20

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, Nasielsk

Umowa na świadczenia  z zakresu medycyny pracy

Badania lekarskie – 80 zł,

Badania lab- od 10 do 25 zł

Od 2.03.2020 na czas nieokreślony

Wydział Budżetu i Finansów

47.

27.02.2020

47/u/20

Renata Szpręgiel, Studzianka, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: „Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

2.03.2020-30.03.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

48.

27.02.2020

48/u/20

Edyta Sołtys, Anna Cygańska, Małgorzata Malicka, Małgorzata Topczewska-Wallendszus

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: „Edukacja poprzez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu interaktywnego wraz z zestawem gier dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 800,00 zł brutto

1.03.2020-30.10.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

49.

28.02.2020

49/u/20

Młodzieżowy Klub Sportowy „Victoria” Nasielska

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Nauka i doskonalenie pływania oraz gimnastyka akrobatyczna”

Środki przekazane na realizację zadania: 5 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

50.

28.02.2020

50/u/20

Energa Oświetlenie sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza

Umowa na podniesienie standard oświetlenia na terenie Gminy Nasielsk w Chrcynnie

Środki z funduszu sołeckiego – 2000,00 zł brutto

Do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

51.

28.02.2020

51/u/20

Energa Oświetlenie sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza

Umowa na podniesienie standard oświetlenia na terenie Gminy Nasielsk w Dębinkach

Środki z funduszu sołeckiego – 2000,00 zł brutto

Do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

52.

28.02.2020

52/u/20

Energa Oświetlenie sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza

Umowa na podniesienie standard oświetlenia na terenie Gminy Nasielsk w Głodowi

Środki z funduszu sołeckiego – 4000,00 zł brutto

Do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

53.

28.02.2020

53/u/20

Energa Oświetlenie sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza

Umowa na podniesienie standard oświetlenia na terenie Gminy Nasielsk w Malczynie

Środki z funduszu sołeckiego – 2000,00 zł brutto

Do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

54.

28.02.2020

54/u/20

Energa Oświetlenie sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza

Umowa na podniesienie standard oświetlenia na terenie Gminy Nasielsk w Nowych Pieścirogach, ul. Onyksowa

Środki z funduszu sołeckiego – 4300,00 zł brutto

Do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

55.

28.02.2020

55/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego z opracowaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Mokrzyce Włościańskie

Środki z funduszu sołeckiego: 7 995,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

56.

28.02.2020

56/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiktorowo

Środki z funduszu sołeckiego: 11 657,72 zł brutto, środki z budżetu gminy: 2 487,28 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

57.

28.02.2020

57/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomin

Środki z funduszu sołeckiego: 9 717,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

58.

28.02.2020

58/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego Pniewska Górka

Środki z funduszu sołeckiego: 6 780,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

59.

28.02.2020

59/u/20

Tech-Expert, Nasielsk, ul. Czereśniowa

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaskółowo

Środki z funduszu sołeckiego: 9778,50 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

60.

28.02.2020

60/u/20

Pracownia Justyna Urgacz, Skrzeszew

Przeprowadzenie 1 warsztatu ozdób świątecznych metodą filcowania stanowiącą część zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Optymiści”

UMOWA ZOSTAŁA WYCOFANA

800,00zł brutto

19.03.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

61.

Umowę anulowano

 

 

 

 

 

62.

28.02.2020

62/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, ul. Kościuszki 21, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych z zakresu piłki nożnej

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział administracji i Nadzoru

63.

28.02.2020

63/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”, ul. Kościuszki 21, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych z zakresu piłki nożnej”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

01.03.2020-31.12.2020

Wydział administracji i Nadzoru

64.

28.02.2020

64/u/20

Tomasz Konca, Lasek, gm. Żabia Wola

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich. Przeprowadzenie 8 godzin warsztatów „Szkółki DJ-skiej” w ramach inicjatywy lokalnej „Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie”

3200,00 zł brutto

1.04.2020-30.05.2020

Wdział Administracji i Nadzoru

65.

2.03.2020

65/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „POLONEZ” ul. Staszica 1, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej”

Środki przekazane na realizację zadania: 2 000,00 zł brutto

2.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

66.

2.03.2020

66/u/20

Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „aktywne spędzanie czasu na terenie Gminy Nasielsk i ziemi Mazowieckiej”

Środki przekazane na realizacje zadania: 1 000,00 zł brutto

2.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

67.

2.03.2020

67/u/20

Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi, Nowe Pieścirogi

Umowa o realizację zadania publicznego: „Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży”

Środki przekazane na realizację zadania: 1000,00 zł brutto

2.03.2020-31.07.2020

Wydział administracji i Nadzoru

68.

3.03.2020

68/u/20

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy, ul. Kilińskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego”

Środki przekazane na realizację zadania: 2 000,00 zł brutto

03.03.2020-30.04.2020

Aneks nr 1 – zmiana terminu zakończenia umowy – 31.07.2020r.

Wydział Administracji i Nadzoru

69.

3.03.2020

69/u/20

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy, ul. Kilińskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Sport kontra patologia”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

3.03.2020-30.04.2020

Aneks nr 1 – zmiana terminu zakończenia umowy – 31.07.2020r.

Wydział Administracji i Nadzoru

70.

4.03.2020

70/u/20

Stowarzyszenie Vox Musicorum, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Tatrzańskie Warsztaty Muzyki  Liturgicznej z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom”

Środki przekazane na realizacje zadania: 6 000,00 zł brutto

19.07.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

71.

4.03.2020

71/u/2020

Fundacja „Bądźmy Razem” ul. Piłsudskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Wspieranie i aktywizacja seniorów z elementami profilaktyki uzależnień”

Środki na realizację zadania: 20 000,00 zł brutto

4.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

72.

4.03.2020

72/u/20

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ul. Czereśniowa, Warszawa

Wynajem sali konferencyjnej na przeprowadzenie szkolenia

100,00 zł brutto

5.03.2020

 

73.

6.03.2020

73/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionki”, Budy Siennickie 67, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego z elementami profilaktyki uzależnień pod tytułem: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionki”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

6.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

74.

9.03.2020

74/u/20

TECH-EXPERT, ul. Czereśniowa, Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Toruń Dworski

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego – 14 145,00 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

75.

9.03.2020

75/u/20

Stowarzyszanie Nasielsk Baszta, ul. Elektronowa, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Biegi okolicznościowe oraz upamiętniające historię Nasielska”

Środki przekazane na realizację zadania: 3 000,00 zł brutto

9.03.2020-31.12.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

76.

12.03.2020

76/u/20

Bogdan Wieczorek, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mazewo Włościańskie, gmina Nasielsk

Kwota płatna z funduszu sołeckiego – 14 145,00 zł brutto

Do 14.10.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

77.

12.03.2020

77/u/20

Bogdan Wieczorek, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jackowo Włościańskie, gmina Nasielsk

Kwota płatna z funduszu sołeckiego – 8 733,00zł brutto

Do 14.10.2020

Wydział Inwestycji, zamówień publicznych i programów strukturalnych

78.

12.03.2020

78/u/20

KS WKRA CIEKSYN, ul. Piłsudskiego, Cieksyn

Umowa o realizację zadania publicznego: „Piłka nożna na wsi”

Środki przekazane na realizację zadania: 6500,00 zł brutto

12.03.2020-31.05.2020

Aneks nr 1 – zmiana zakończenia realizacji zadania na 31.07.2020r.

Wydział administracji i Nadzoru

79.

12.03.2020

79/u/20

KS WKRA CIEKSYN, ul. Piłsudskiego, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego: „Bezpieczna gra w piłkę nożną”

Środki przekazane na realizację zadania: 7 500,00 zł brutto

1.09.2020-15.11.2020

Wydział administracji i Nadzoru

80.

16.03.2020

80/u/20

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sierzputowskieg, Tomasz Pietras

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Czysty Las”

Środki przekazana na realizację zadania: 6 000,00 zł brutto

1.04.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

81.

20.03.2020

81/u/20

TECH-EXPERT, ul. Czereśniowa, Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Miękoszynku

Finansowane z funduszu sołeckiego – 15 067,50 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

82.

20.03.2020

82/u/20

TECH-EXPERT, ul. Czereśniowa, Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego, Krzyczki Pieniążki

Finansowane z funduszu sołeckiego – 13 222,50 zł brutto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

83.

3.04.2020

83/u20

TECH-EXPERT, ul. Czereśniowa, Nasielsk

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nasielsku, ul. Brzozowa

42 435,00 zł brutto

34 500,00 zł netto

Do 15.06.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

84.

14.04.2020

84/u/20

AZTV Iwona Kądziołka, Nowy Sącz, ul. Rybacka 14

Wykonanie usługi dzierżawy serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji do 25 osób

498 zł netto

1.05.2020-30.06.2020

Informatyk

85.

16.04.2020

85/u/20

Marcin Skarszewski, Bogumiła Rębecka, Tadeusz Wypych

Umowa o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych Pieścirogach”

Środki przekazane na realizację zadania: 14 760,00 zł brutto

1.06.2020-31.08.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

86.

16.04.2020

86/u/20

Koło Gospodyń Wiejskich Borkowianki

Umowa na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Gniazdo”

Środki przekazane na realizację zadania: 14 100,00 zł brutto

16.06.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

87.

23.04.2020

87/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku, ul. Młynarska 23, Nasielsk

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup średniego lub ciężkiego samochodu strażackiego

250 000,00 zł brutto

Dotacja do wykorzystania do 30.06.2020

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony cywilnej

88.

24.04.2020

88/u/20

Michał Ziółek, Wojciech Sławek

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Strefa relaksu”

Środki przekazane na realizację zadania: 5 300,00 zł brutto

1.07.2020-31.12.2020

Wydział administracji i nadzoru

89.

24.04.2020

89/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskółowie

Umowa darowizny

-

-

Wydział zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony Cywilnej

90.

24.04.2020

90/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku

Umowa darowizny

-

-

Wydział zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony Cywilnej

91

4.05.2020

91/u/20

Geo-Centr, Wiśniewo 41 Wiśniewo

Wykonanie prac związanych z podziałem działki w Nasielsku wraz z wykonaniem dokumentacji

1500,00 zł brutto

75 dni od dnia podpisana umowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

92.

28.04.2020

92/u/20

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Krucza 5/11D, Warszawa

Opracowanie koreferatu do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia”

13 776,00 zł brutto

11 200,00 zł netto

Do 15.06.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

93.

28.04.2020

93/u/20

Polskie Koleje Państwowe spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aleje Jerozolimskie 142A, 03-305 Warszawa

Umowa najmu terenu przy Stacji PKP Nasielsk z przeznaczeniem na stację rowerową

Stawka za 1m2 – 17,00 zł netto

255,00 zł netto/miesięcznie

1.05.2020-31.10.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

94.

6.05.2020

94/u/20

Piotr Kiliś, Michał Szymański, Małgorzata Kowalska

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn.: Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na wsi Psucin

Środki przekazane na realizację zadania: 3 500,00 zł brutto

6.05.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

95.

Maj 2020

95/u/20

Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3

W sprawie zorganizowania w 2020 roku służb ponadnormatywnych     funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Nasielsk

Środki przekazane w kwocie 10 000,00 zł brutto

 

Od 5.05.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

96.

8.05.2020

96/u/20

Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3

Porozumienie dotyczące współpracy straży miejskiej z Policją

-

Obowiązuje od kwietnia 2020 roku

Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

97.

13.05.2020

97/u/20

T-Mobile Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

do 13.05.2022

Wydział administracji i Nadzoru

98.

12.05.2020

98/u/20

T-Mobile Polska S.A.

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

do 12.05.2022

Wydział administracji i Nadzoru

99.

13.05.2020

99/u/20

Komendant Stołeczny Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2

Protokół w sprawie przekazanie środków na zakup samochodu

50 000,00 zł brutto

 

Skarbnik Nasielska

100.

maj 2020

100/u/20

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6, Nasielsk

Umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla MGBP w Nasielsku (Modernizacja Miejsko Gminnej Biblioteki w Nasielsku)

400 000 zł brutto

Przekazanie środków do 22 maja 2020 roku

Skarbnik Nasielska

101.

1.06.2020

101/u/20

Pracownia Geodezyjna „GEO-CENTR” Dariusz Staniszewski, Wiśniewo

Wykonanie prac związanych z podziałem działki w Nasielsku wraz z wykonaniem dokumentacji

1500,00 zł brutto

W terminie do 75 dni od dnia podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości

102.

28.05.2020

102/u/20

More Blue sp. z o.o., ul. Stanisława Kierbedzia 4, Warszawa

Umowa na zakup i dostawę laptopów i akcesoriów komputerowych w związku z realizacją zadania w ramach programu „Oś I, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu”

79 950,00 zł brutto

65 000,00 zł netto

Czerwiec 2020

Centrum Usług Wspólnych

103.

1.06.2020

103/u/20

Aleksandra Ziółek, Wioletta Karabin, Jolanta Gajewska

Umowa o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Sportowe wakacje”

Środki przekazane na realizację zadania: 1000,00 zł brutto

1.06.2020-31.08.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

104.

1.06.2020

104/u/20

K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 30, Warszawa

Opracowanie dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk

19 926,00 zł brutto

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

105.

 

105/u/20

UMOWĘ ANULOWANO

106.

 

106/u/20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, ul. Sportowa 2, Nasielsk

Umowa na świadczenie z zakresu badań diagnostycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Badanie diagnostyczne w kierunku przeciwciał przeciwko koronawirusom – 60 zł /osoba,

Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa – 450 zł/osoba

25.05.2020-31.12.2020

Skarbnik Nasielska

107.

Czerwiec

107/u/20

Iwona Żyła

Umowa darowizny

10 471,60 zł brutto

Czerwiec 2020

Wydział Administracji i Nadzoru

108.

3.06.2020

108/u/20

Bluekom, ul. Czarnieckiego 3, Mogowo, Nasielsk

Świadczenie usługi bezprzewodowej WiFi w Nasielsku w ramach projektu p.n.: „propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4UE”

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości nie więcej niż 15 000 euro, wypłacone bezpośrednio przez Agencję

1.06.2020-1.06.2023

Wydział Administracji i Nadzoru

109.

10.06.2020

109/u/20

Irmark Polska sp. z o.o., ul. Borecka 4B, Warszawa

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

142 803,00 zł brutto

116 100,00 zł netto

do 31.07.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

110.

10.06.2020

110/u/20

Usługi Transportowe Tadeusz Więcławski, Nasielsk

Dowożenie uczniów do SP Nr 1 w Nasielsku, SP w Cieksynie, SP w Popowie Borowym, SP w Dębinkach środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób.

1 km- 2,40 zł netto

16.06.2020-18.06.2020

Centrum Usług Wspólnych

111.

15.06.2020

111/u/20

Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA”, Mazewo Włościańskie, Nasielsk

Umowa o realizację zadania publicznego z elementami profilaktyki uzależnień pod tytułem: „Zdrowo bo na sportowo”

Środki przekazane na realizację zadania 2 000,00 zł brutto

15.06.2020-10.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

112.

22.06.2020

112/u/20

Pan Bogdan Wieczorek, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. 600m miejscowości Mokrzyce Dworskie, Nasielsk

Kwota płatna z fundusz sołeckiego – 8000,00 zł brutto

Do 19.12.2020r.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

113.

22.06.2020

113/u/20

ENBEW Technika Energetyczna, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. Ok. 50 m w miejscowości Nowe Pieścirogi gmina Nasielsk wraz z budową linii według w/w projektu

Kwota płatna z funduszu sołeckiego – 9 100,00 zł brutto

Do 19.12.2020r.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

114.

22.06.2020

114/u/20

Bogdan Wieczorek, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. Ok. 150m w miejscowości Wągrodno, gmina Nasielsk

Kwota płatna z funduszu sołeckiego – 4 428,00 zł brutto

Do 19.12.2020r.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

115.

23.06.2020

115/u/20

NAFIBUD S.A., ul. Żwirki i Wigury 61, Bielsk Podlaski

Realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”

Łączna kwota realizacji zadania nie może przekroczyć: 5 701 050,00 zł brutto

 

W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

W zakresie robót budowlanych do 9 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;

W zakresie dokumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego budynku do 3 miesięcy od dnia wydania ostatecznej decyzji na użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Budowlanego

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

116.

23.06.2020

116/u/20

PHU HYDROBUD, ul. Główna, Klukowo

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”

55 000,00 zł brutto

44 715,45 zł netto

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie robót budowlanych

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

117.

26.06.2020

117/u/20

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

Umowa na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nasielsk (Aleksandrowo)

Kwota wypłacona z funduszu sołeckiego – 10 046,83 zł brutto ; kwota wypłacona z budżetu Gminy – 1953,17 zł brutto

Do 30.11.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

118.

26.06.2020

118/u/20

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

Umowa na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nasielsk

2428,02 zł brutto

Do 30.11.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

119.

26.06.2020

119/u/20

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

Umowa na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nasielsk

2428,02 zł brutto

Do 30.11.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

120.

7.07.2020

120/u/20

Bogdan Wieczorek, Nasielsk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego o dł. Ok. 400m w miejscowości Pniewo

Realizowane z funduszu sołeckiego – 6519,00 zł brutto

Do 19.12.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

121.

9.07.2020

121/u/20

Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o., Warszawa

„Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”

366 234,22 zł  brutto

297 751,40 zł netto

Do 31.08.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

122.

9.07.2020

122/u/20

KAZ-DRÓG, Pułtusk

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk”

5000,00 zł netto

6150,00 zł brutto

Do 31.08.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

123.

 

123/u/20

 

 

 

 

 

124.

 

124/u/20

 

 

 

 

 

125.

10.07.2020

125/u/20

PHU „PIOTR”, ul. Warszawska 38B, Leszno

Demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk w 2020 roku

Całkowity koszt zadania nie przekroczy kwoty: 49 996,35 zł brutto, 46 292,92 zł netto

Do 18.09.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

126.

15.07.2020

126/u/20

TECH-EXPERT, Nasielsk

„Dobudowa oświetlenia ulicznego” w ramach zadania funduszu sołeckiego 2020 w miejscowości Borkowo

Kwota z funduszu sołeckiego  8457,14 zł brutto, kwota z budżetu Gminy- 5441,86 zł brutto

Do 15.09.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

127.

14.07.2020

127/u/20

Pracownia Justyna Urgacz, Skrzeszew

Przeprowadzenie 1 warsztatu tworzenia toreb metoda filcowania stanowiącego cześć zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój

800,00 zł brutto

14.07.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

128.

 

128/u/20

Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie, Jackowo 1, Nasielsk

Umowa na przekazanie środków pieniężnych na pokrycie części kosztów związanych z zakupem sprzętu do ratownictwa technicznego firmy LUKAS przez OSP w Jackowie

Przekazana pomoc finansowa w wysokości 10 000,00 zł brutto

Rozliczenie przekazanych środków do 13.11.2020

Wydział zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Ochrony Cywilnej

129.

15.07.2020

129/u/20

Przedsiębiorstwo Usług Elektroinstalacyjnych i Remontowych „Damix”, Nasielsk

Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w ramach zadania funduszu sołeckiego 2020r. w miejscowości Mazewo Dworskie a pn.: „Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej”

Realizacja z funduszu sołeckiego – 12 550,00 zł brutto

Do 15.09.2020r.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

130.

 

130/u/20

 

 

 

 

 

131.

16.07.2020

131/u/20

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojańska 9, Warszawa

Umowa w sprawie uczestnictwa jednostki w projekcie ‘Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST w województwa mazowieckiego” współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji „; działanie 2.18 ‘Wysokiej jakości usługi administracyjne” w Etapie I

I etap - 4 956,23 zł

16.07.2020-30.09.2023

Sekretarz Nasielska

132.

16.07.2020

132/u/20

T-Mobile Polska S.A., Warszawa, ul. Marynarska 12

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes Internet

do 7.08.2022

Wydział administracji i Nadzoru

133.

22.07.2020

133/u/20

ENBEW Technika Energetyczna, Nowe Pieścirogi

Dobudowa oświetlenia uli8cznego na ul. Baśniowej w Starych Pieścirogach

20 000,00 zł brutto z funduszu sołeckiego, 6 999,73 zł brutto z budżetu Gmi8ny

Do 22.10.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

134.

22.07.2020

134/u/20

TECH-EXPERT, Nasielsk

„Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębinki

Realizacja w ramach funduszu sołeckiego – 4 981,50 zł brutto

Do 15.09.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

135.

22.07.2020

135/u/20

ECOLEXIM sp. z o.o., ul. Pawiej 6 lok.97, Piaseczno

Opracowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk”

29 500,00 zł netto

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

136.

24.07.2020

136/u/20

Klub Kolarski Panorama Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 36

Umowa sponsorska na promocję miasta poprzez sort

40 000,00 zł brutto

24.07.2020-16.08.2020

Wydział administracji i Nadzoru

137.

28.07.2020

137/u/20

Klub Szachowy Skoczek Stare Pieścirogi

Aneks do umowy 67/u/20

-

-

Wydział Administracji i Nadzoru

138.

 

138/u/20

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., ul. Płońska 24B lok. 2, Nasielsk

Aneks do umowy nr 103/u/09 o zarzadzaniu nieruchomościami z dnia 30.09.2009

-

Zawarta na czas nieokreślony

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

139.

3.08.2020

139/u/20

UKS SOKÓŁ, ul. Kościuszki 21, Nasielsk

Umowa użyczenia Stadionu Miejskiego w Nasielsku z przeznaczeniem na treningi i rozgrywki meczowe

-

03.08.2020-01.11.2020

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

140.

7.08.2020

140/u/20

Pracownia Geodezyjna „GEO-CENTR”, Wiśniewo,

Wskazanie znaków granicznych nieruchomości położonej w miejscowości Jackowo Włościańskie wraz ze stałą stabilizacją punktów granicznych za pomocą słupków betonowych

2000,00 zł brutto

2 miesiące od dnia podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

140.

7.08.2020

141/u/20

Perform Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 17, Warszawa

Dostawa i montaż wykładziny PCV w pokojach Urzędu Miejskiego w Nasielsku

11 999,27 zł brutto

21.08.2020-30.08.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

141.

11.08.2020

142/u/20

KZA PROJEKT,
ul. Wyszyńskiego, Nasielsk

Sporządzenie dokumentacji „Inwentaryzacja budowlana” dla budynku mieszkalnego znajdującego się w zasobie Gminy Nasielsk

17 800,00 zł brutto

60 dni od podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

142.

11.08.2020

143/u/20

KZA PROJEKT,
ul. Wyszyńskiego, Nasielsk

Sporządzenie dokumentacji „Inwentaryzacja budowlana”  dla budynku mieszkalnego znajdującego się w zasobie Gminy Nasielsk

17 800,00 zł brutto

60 dni od podpisania umowy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

143.

 

144/u/20

Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne Skafander

Aneks do umowy 31/u/20 z dnia 27.01.2020

-

-

Wydział Administracji i Nadzoru

144.

11.08.2020

145/u/20

Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia” Wieliszew

Przeprowadzenie 2 warsztatów z ceramiki stanowiących część zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój

1400 zł brutto

11.08.2020, 25.08.2020

Wydział administracji i Nadzoru

145.

11.08.2020

146/u/20

T-Mobile Polska, Warszawa, ul. Marynarska 12

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

Do 16.08.2022

Wydział administracji i Nadzoru

146.

11.08.2020

146/u/20

T-Mobile Polska, Warszawa, ul. Marynarska 12

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

Do 25.11.2022

Wydział administracji i Nadzoru

147.

12.08.2020

147/u/20

T-Mobile Polska, Warszawa, ul. Marynarska 12

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Taryfa Magenta Biznes

Do 21.11.2022

Wydział Administracji i Nadzoru

148.

 

148/u/20

 

 

 

 

 

149.

17.08.2022

149/u/20

Stowarzyszenie artystyczno – społeczne SKAFABDER, Cieksyn

Umowa o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej Pępek”

Dofinansowanie w wysokości: 6000,00 zł brutto

28.08.2020-30.09.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

150.

 

150/u/20

 

 

 

 

 

151.

 

151/u/20

AT Computers s.c. Pobiedzisk

 

Dostawa laptopów oraz tabletów w ramach programu Zdalna szkoła+ w Gminie Nasielsk w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu Cyfrowa 2014-2020

105 502,66 zł brutto

Dostarczenie do 31.08.2020

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

152.

 

152/u/20

 

 

 

 

 

153.

 

153/u/20

 

 

 

 

 

154.

 

154/u/20

 

 

 

 

 

155.

 

155/u/20

 

 

 

 

 

156.

 

156/u/20

 

 

 

 

 

157.

 

157/u/20

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Płońska 6, Nasielsk

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu i odwożeniu uczniów do i ze szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk w dni szkoły

Max wartość 340 904,40 zł netto

1.09.2020-25.06.2021

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych

158.

25.08.2020

158/u/20

Agnieszka Królikowska

Uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej

420,00 zł brutto

25.08.2020

Centrum Usług Wspólnych

159.

25.08.2020

159/u/20

Katarzyna Tomczyk

Uczestnictw w komisji egzaminacyjnej

840,00 zł brutto

25.08.2020

Centrum Usług Wspólnych

160.

25.08.2020

160/u/20

Małgorzata Miłoszewska

Uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej

700,00 zł brutto

2508.2020

Centrum Usług Wspólnych

161.

27.08.2020

161/u/20

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn

Umowa o realizacje zadania publicznego pod tytułem: ”Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”

Środki przekazane na realizację zadania: 6000,00 zł brutto

1.09.2020-25.11.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

162.

27.08.2020

162/u/20

Usługi Transportowe Tadeusz Więcławski, Nasielsk

Świadczenie usługi polegającej na bezpiecznym dowożeniu uczniów z ustalonych punktów zbiórki do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku oraz do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

Za wykonanie 1 km usługi – 2,50 zł netto

1.09.2020-22.06.2021

Centrum Usług Wspólnych

163.

 

163/u/20

 

 

 

 

 

164.

31.08.2020

164/u/20

All In One Media, ul. Polna, Nasielsk

Wykonanie publikacji/materiału drukowanego pt.: „#NasielskaWieś – historie wybrane” wraz z korektą i projektem graficznym

13 500,00 zł brutto

31.08.2020-16.10.2020

Wydział Administracji i Nadzoru

165.

7.09.2020

165/u/20

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nasielsk

140 220,00 zł brutto

Do 23.12.2020

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

166.

7.09.2020

166/u/20

T-Mobile, Warszawa, ul. Marynarska 12

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Abonament Magenta Biznes

Do 7.09.2022

Wydział Administracji i Nadzoru

167.

7.09.2020

167/u/20

T-Mobile Polska S.A.,  ul. Marynarska 12, Warszawa

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Abonament Magenta Biznes

Do 7.09.2023

Wydział Administracji i Nadzoru

168.

 

168/u/20

 

 

 

 

 

169.

 

169/u/20

 

 

 

 

 

170.

 

170/u/20

 

 

 

 

 

171.

 

171/u/20

 

 

 

 

 

172.

 

172/u/20

 

 

 

 

 

173.

 

173/u/20

 

 

 

 

 

174.

 

174/u/20

 

 

 

 

 

175.

 

175/u/20

 

 

 

 

 

176.

 

176/u/20

 

 

 

 

 

177.

 

177/u/20

 

 

 

 

 

178.

 

178/u/20

 

 

 

 

 

179.

 

179/u/20

 

 

 

 

 

180.

 

180/u/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 17:27:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikuła-Bącik Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14 11:21:44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry