Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 13 lipca 2020 roku

ZPN.6733.24.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 13 lipca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy
ZPN.6733.24.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, stacji transformator SN/nn, linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowym nn.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 91, 283, 284/4, 284/9, 284/10, 335 położonych w miejscowości Nuna gm. Nasielsk.

 

                                                                                          

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-13 12:57:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-13 12:58:49
  • Liczba odsłon: 8
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8245]

przewiń do góry