Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                                          Nasielsk, dnia  4 września 2020 roku

ZPN.6733.26.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 4 września 2020 roku została wydana Decyzja Nr 25.2020 nr sprawy ZPN.6733.26.2020.MCh.6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5 MPa).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek lub części działek o nr ew.: 109, 108/1, 108/2, 107/1 w miejscowości Kosewo gm. Nasielsk.

 

Burmistrz Nasielska

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-04 13:23:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-04 13:25:33
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry