Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                 Nasielsk, dn. 23 czerwca 2021 roku

ZPN.6730.43.2021.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 23 czerwca 2021 roku została wydana Decyzja Nr 68.2021 – nr sprawy ZPN.6730.43.2021.MCh o ustaleniu warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

- budowie wytwórni prefabrykatów betonowych wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości usytuowanej części działek lub działek nr ew.:

- 163, 164, 165 i 166/1  w miejscowości Mazewo Włościańskie, gm. Nasielsk.

- 109, 110, 111/1 w miejscowości Kosewo, gm. Nasielsk.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku w godzinach pracy Urzędu.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nasielsk.pl. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne załącznik graficzny do  decyzji znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23 czerwca 2021 roku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 23.06.2021 r. godz. 15:19

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data dodania: 2021-06-23 15:37:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-23 15:37:06
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-23 15:29:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-23 15:37:06
 • Liczba odsłon: 567
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868512]

przewiń do góry