Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.20.2021.KB.1

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 6 sierpnia 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.20.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci elektroenergetycznej nN-0.4kV w miejscowości Lorcin.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 55/2, 56/3, 56/11, 57/3, 57/6, 94, 106/1, 107, 108 położonych w miejscowości Lorcin, gm. Nasielsk.

                                                                                            

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 06.08.2021 r. godz. 9:02

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-06 09:19:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-06 09:21:29
  • Liczba odsłon: 559
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868648]

przewiń do góry