Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6845.5.2021.1.AS

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1190 z poźn. zm.), Uchwały Nr XXXI/295/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 103/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

 

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat

 

Położenie

Obręb Lubomin gm. Nasielsk

Numer działki

111/3 i 111/4

Powierzchnia dzierżawy

 3 000 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00054832/0

Opis

 • Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z przeznaczeniem
  pod parking związany z działalnością gospodarczą
 • Na okres do 3 lat
 • Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona
  zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/21 Burmistrza Nasielska
  z dnia 6 września 2021 r.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach  od 14.09.2021 r. do 05.10.2021 r., na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. BURMISTRZ
mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-14 10:59:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 11:01:40
 • Liczba odsłon: 422
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868437]

przewiń do góry