Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                                           Nasielsk, dnia 30 sierpnia 2021 roku

ZPN.6733.12.2021.MCh.14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 30 sierpnia 2021 roku została wydana Decyzja Nr 20.2021 nr sprawy ZPN.6733.12.2021.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej liniikablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, lokalizowanychna terenie część działek nr ew. : 2020, 1983, 2021/1, 2023/1, 2025/2, 2021/2, 2023/2, 2023/3, 2054/1, 2029, 2030, 2033, 1133, 1484 w mieście Nasielsku.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30 sierpnia 2021 roku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Marek Maluchnik

Sekretarz Nasielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 30.08.2021 r. godz. 10:05

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-30 13:46:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-30 13:47:49
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868537]

przewiń do góry