Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 6 lipca 2021 roku

ZPN.6733.16.2021.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 6 lipca 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.16.2021.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek lub część działek nr ew.: 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 222, 274 w m. Cegielnia Psucka gm. Nasielsk.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 06.07.2021 r. godz. 10.23

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-06 12:06:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-06 12:07:49
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868676]

przewiń do góry