Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.17.2021.KB.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 14 września 2021 roku

o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 14 września 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.17.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie ścieżki pieszo-rowerowej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. :

- 29/2 ,  29/1 w m. Pniewo gm. Nasielsk,

- 1133, 1314/5, 1444/13, 1444/12, 1444/11, 1444/10, 1444/9, 2073 w m. Nasielsk gm. Nasielsk,

- 255/1 w m. Siennica gm. Nasielsk (teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

                                                                                            Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 14.09.2021 r. godz. 9:15

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-14 10:47:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 10:50:16
  • Liczba odsłon: 445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868450]

przewiń do góry