Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                                           Nasielsk, dnia 19 lipca 2021 roku

ZPN.6733.13.2021.MCh.7

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 19 lipca 2021 roku została wydana Decyzja Nr 16.2021 nr sprawy ZPN.6733.13.2021.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym, lokalizowanych na terenie działek lub część działek nr ew.:  134/14, 134/20 w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 19.07.2021 r. godz. 12:20

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-19 14:18:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-19 14:19:42
  • Liczba odsłon: 530
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868533]

przewiń do góry