Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.18.2021.KB.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 26 sierpnia 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.18.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowych nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 47, 28 położonych w miejscowości Wiktorowo gm. Nasielsk.

 

                                                                                            Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 26.08.2021 r. godz. 11:07

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-26 11:46:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-26 11:49:10
  • Liczba odsłon: 538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868662]

przewiń do góry