Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.19.2021.KB.1

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 27 lipca 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 27 lipca 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.19.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego oraz szafą sterującą oświetleniem ulicznym).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 458/1, 321, 315, 314/3, 313/3, 312, 305/3, 304, 303, 302, 301/3, 300/3, 299, 298/3, 297, 296, 295, 294, 291, 290, 289/5, 288/9, 287/8, 286/8, 285, 284 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 27.07.2021 r. godz. 12:15

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-27 12:18:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-27 12:21:04
  • Liczba odsłon: 529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868453]

przewiń do góry