Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 26 lipca 2021 roku

 

ZPN.6733.12.2021.MCh.12

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 26 lipca 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.12.2021.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, lokalizowanych na terenie część działek nr ew.: 2020, 1983, 2021/1, 2023/1, 2025/2, 2021/2, 2023/2, 2023/3, 2054/1, 2029, 2030, 2033, 1133, 1484 w mieście Nasielsku.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek lub część działek nr ew.: 134/14, 134/20 w mieście Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 26.07.2021 r. godz. 09:30

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-26 11:45:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-26 11:47:49
  • Liczba odsłon: 543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868518]

przewiń do góry