Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.26.2021.KB.1

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 12 października 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 12 października 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.26.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowym do zasilania obiektów na dz. nr 56/7, 56/8 w m. Lorcin, gm. Nasielsk.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 56/5, 56/8, 56/12 położonych w m. Lorcin, gm. Nasielsk.

  Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 12.10.2021 r. godz. 9:55

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-12 11:45:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-12 11:49:08
  • Liczba odsłon: 476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868601]

przewiń do góry