Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.17.2021.KB.2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 5 sierpnia 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 5 sierpnia 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.17.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • Budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Nasielsku.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 1133, 1314/5, 1444/13, 1444/12, 1444/11, 1444/10, 1444/9, 2073 położonych w mieście Nasielsku, dz. o nr ew. 29/2, 29/1 położonych w miejscowości Pniewo, części działki nr ew. 255/1 położonej w miejscowości Siennica nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 05.08.2021 r. godz. 13:05

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-05 13:27:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-05 13:32:53
  • Liczba odsłon: 478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868468]

przewiń do góry