Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.21.2021.KB.2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 7 października 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 7 października 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.21.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej z rur PE DN 90, PE DN 63, PE DN 40 wraz z przyłączami PE DN 25.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

- 392/3, 458/1 położonych w mieście Nasielsku,

- 11/1, 110/2, 29 położonych w m. Jackowo Włościańskie, gm. Nasielsk,

- 82/2, 111 położonych w m. Mazewo Włościańskie, gm. Nasielsk,

- 163 położonych w m. Lubomin, gm. Nasielsk,

- 69, 70, 71, 76/1, 76/2, 75, 77, 83 położonych w m. Mazewo Dworskie „B”, gm. Nasielsk.

 Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 07.10.2021 r. godz. 9:34

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-07 11:03:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-07 11:07:36
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868550]

przewiń do góry