Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.17.2021.KB.7

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 8 października 2021 roku

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 8 października 2021 roku została wydana Decyzja Nr 23.2021 nr sprawy ZPN.6733.17.2021.KB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie ścieżki pieszo-rowerowej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. :

- 29/2, 29/1 w m. Pniewo gm. Nasielsk,

- 1133, 1314/5, 1444/13, 1444/12, 1444/11, 1444/10, 1444/9, 2073 w m. Nasielsk gm. Nasielsk,

- 255/1 w m. Siennica gm. Nasielsk (teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 08.10.2021 r. godz. 10:12

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-08 12:55:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-08 12:57:03
  • Liczba odsłon: 462
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 868534]

przewiń do góry