Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 2. zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów, w tym nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 3. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
 4. przygotowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 5. koordynacja czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 6. nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesje Rady pod względem merytorycznym i formalno-prawnym,
 7. wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 8. nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 9. dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek Urzędu,
 10. koordynowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 11. informowanie mieszkańców o działaniach władz Gminy,
 12. nadzorowanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 13. nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 14. nadzór nad rejestrem uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 15. sporządzanie testamentów,
 16. pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy,
 17. poświadczanie dla potrzeb Urzędu dokumentów za zgodność z oryginałem,
 18. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia,
 19. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Sekretarz działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza oraz poprzez Wydział Administracji i Nadzoru.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 09:21:42
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 09:32:54
 • Liczba odsłon: 857
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384245]

przewiń do góry