Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 5 października 2020 roku

ZPN.6733.24.2019.14.BS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 5 października 2020 roku została wydana Decyzja Nr 29.2020 nr sprawy  ZPN. 6733.24.2019.BS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn-0,4kV ze złączami kablowymi oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1/4, 1/8, 3, 5/1, 8/1, 9/1, 9/2, 35/1, 38/1, 41, 43/1, 45, 50/1, 169, 201, 203   położonych w miejscowości Jaskółowo, gm.  Nasielsk.                                                                                                                                                                    z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                mgr Bożena Strzelecka

                                                                                                                                                  Kierownik Wydziału Zagospodarowania
                                                                                                                                                        Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-05 08:26:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-05 08:29:17
  • Liczba odsłon: 384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377797]

przewiń do góry