Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.20.2021.KB.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 14 września 2021 roku

o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 14 września 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.20.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami  oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.: 55/2, 56/3, 56/11, 57/3, 57/6, 94, 106/1, 107, 108  w m. Lorcin gm. Nasielsk.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 14.09.2021 r. godz. 9:25

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-14 10:51:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 10:52:53
  • Liczba odsłon: 43
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 331063]

przewiń do góry