Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 23 sierpnia 2021 roku

ZPN.6733.12.2021.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 23 sierpnia 2021 roku wydano postanowienie podejmujące na wniosek strony zawieszone Postanowieniem  Nr ZPN.6733.12.2021.MCh.5 z dnia 7 czerwca 2021 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek o nr ew. 2019, 2020, 1983, 2021/1, 2023/1, 2025/2, 2021/2, 2023/2, 2023/3, 2054/1, 2029, 2030, 2033, 1133, 1484 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-23 12:28:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-23 12:30:12
  • Liczba odsłon: 117
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 331052]

przewiń do góry