Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.7125.10.2020.KB.3

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości:

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17

Numer działki

1314/1 i 1325

Powierzchnia działki

995 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00059457/2, OS1U/00020044/2

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- tereny preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo-usługowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,                                           w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

7

Pow.  użytkowa lokalu

45,00 m²

Udział w częściach wspólnych

15/100

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na pierwszym, najwyższym piętrze budynku.

Lokal obejmuje 6 pomieszczeń:

- 2 pokoje,

- kuchnia,

- łazienka,

- 2 korytarze

Cena nieruchomości

58 035,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 14 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-14 12:35:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-14 12:40:44
  • Liczba odsłon: 347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377811]

przewiń do góry