Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 5 lutego 2020 roku

ZPN.6733.1.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 5 lutego 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.1.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej średniego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 193, 194, 192, 191, 187, 158, 149, 155, 72/1, 72/3, 71, 70/4, 70/3, 62, 69/2, 68/4, 68/3, 65/3, 63/1, 63/2, 61, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, 56/1, 56/2, 55, 54/4, 54/1, 53, 52, 51, 50/2, 34, 49/7, 49/2, 48/2 położonych w miejscowości Kosewo, gm. Nasielsk;
  • 24/1, 21, 14, 20/3, 19, 8, 17/3 położonych w miejscowości Chlebiotki, gm. Nasielsk.

 

 

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-05 13:01:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-05 13:19:16
  • Liczba odsłon: 459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384286]

przewiń do góry