Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 28 stycznia 2020 roku

ZPN.6733.35.2019.MCh.6

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 28 stycznia 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.35.2019.MCh.5 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego oraz szafą SO sterującą oświetleniem).

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:

- 165, 167/1, 167/2, 247, 246, 245, 244/2, 244/1 w miejscowości Popowo Borowe, gm. Nasielsk.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-28 08:20:59
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-28 08:22:32
  • Liczba odsłon: 419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384131]

przewiń do góry