Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 1 kwietnia 2021 roku

ZPN.6733.4.2021.MCh.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 1 kwietnia 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.4.2021.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:

- 15/2, 6/2, 6/4, 6/3, 5, 4/1 w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-01 15:05:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-01 15:07:00
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380409]

przewiń do góry