Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 1 kwietnia 2021 roku

ZPN.6733.2.2021.MCh.11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 31 marca 2021 roku wpłynęło do tut. Organu odwołanie strony postępowania od Decyzji Nr 6.2021 Burmistrza Nasielska znak: ZPN.6733.2.2021.MCh.8 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ew. 336 położonej w mieście Nasielsku.

W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-01 15:29:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-01 15:31:47
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380504]

przewiń do góry