Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,
 3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 4. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
 5. udział w zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju uroczystości państwowych, samorządowych, religijnych i innych,
 6. podejmowanie efektywnych działań dla wyeliminowania lub ograniczania zjawisk niszczenia mienia publicznego,
 7. informowanie stosownych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni dróg i chodników, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 8. kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowych posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc przeznaczonych na ogłoszenia,
 9. egzekwowanie od zarządców, administracji, gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w budynkach i w ich otoczeniu,
 10. podejmowanie skutecznych działań dla zapobiegania lub ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego,
 11. ujawnianie oraz wszczynanie procedur związanych z usunięciem porzuconych pojazdów,
 12. egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego targowisk,
 13. dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, wykonywanie innych zadań wynikających ze stosownych przepisów, w tym m.in. z ustawy o strażach gminnych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:42:19
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:42:33
 • Liczba odsłon: 593
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384249]

przewiń do góry