Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia  29 października 2020 roku

ZPN.6733.17.2020.MCh.10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 29 października 2020 roku została wydana Decyzja Nr 34.2020 nr sprawy ZPN.6733.17.2020.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn wraz ze złączem kablowym oraz przebudowie linii napowietrznej Sn.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.: 1470/1, 1469/1, 1468/1, 1465/1, 1466, 1133, 1936/4, 1001/2, 1132/3, 1933/3, 1132/2, 1129/4, 1932/4, 1931/2, 1930/2, 1898/2, 1899/3, 1899/4, 1899/5, 631/1, 1830/1, 1830/2, 1001/4, 1002/2 w mieście Nasielsku.

Burmistrz Nasielska

mgr Bogdan Ruszkowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-29 15:52:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-29 15:57:09
  • Liczba odsłon: 457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384377]

przewiń do góry