Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 15 kwietnia  2020 roku

ZPN.6733.4.2020.MCh.2

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości: dnia 15 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.4.2020.MCh.1 dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie urządzeń elektroenergetycznych (budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej SN, budowa linii kablowej n.n.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 8/10, 8/9, 8/8, 8/7, 8/6, 8/5, 8/4, 8/3, 6, 7 położonych w miejscowości Popowo Borowe, gm. Nasielsk

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-15 12:54:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-15 12:55:58
  • Liczba odsłon: 412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384193]

przewiń do góry