Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.18.2021.KB.1

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 27 lipca 2021 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 27 lipca 2021 roku na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.18.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowych nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 47, 28 położonych w miejscowości Wiktorowo gm. Nasielsk.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 27.07.2021 r. godz. 12:05

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-27 12:12:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-27 12:16:37
  • Liczba odsłon: 164
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 331077]

przewiń do góry