Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 30 października 2020 roku

ZPN.6733.33.2020.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 30 października 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.33.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego, budowa stacji ładowania pojazdów, budowie linii kablowych nn do zasilania infrastruktury skweru.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew. 682, 645, 32/1, 748, 740, 739, 742, 741/4, 724/18, 724/17, 724/16, 724/7, 744/6, 744/4, 777, 778/1, 783/2 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z Burmistrz Nasielska

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-30 11:50:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-30 11:54:18
  • Liczba odsłon: 354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377669]

przewiń do góry