Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Dane zawarte w niżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, udostępnione są na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami) lub na zasadach prawa powszechnie obowiązującego:

 • Centrala Ewidencja Umów (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)
 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej;
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza Nasielska;
 • Rejestr wniosków i opini komisji Rady Miejskiej;
 • Rejestr skarg i wniosków;
 • Rejestr jednostek pomocniczych gminy;
 • Rejestr jednostek organizacyjnych gminy;
 • Rejestr wyborców;
 • Ewidencja ludności;
 • Księgi Stanu Cywilnego;
 • Rejestr wydanych i utraconych dowodów;
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej;
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Rejestr zamówień publicznych;
 • Rejestr umów w ramach zamówień publicznych;
 • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzeniu lub zmianę;
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 • Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych;
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 • Dziennik korespondencyjny;
 • Rejestr wymiarowy podatków;
 • Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym;
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
 • Rejestr Instytucji Kultury;
 • Rejestr Petycji;
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku prowadzone jest archiwum zakładowe na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Królak Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 11:39:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Królak Katarzyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 11:23:04
 • Liczba odsłon: 1012
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380501]

przewiń do góry