Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.24.2021.KB.4

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 14 października2021 roku

o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) –

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

że dnia 14 października 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.24.2021.KB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN40.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 1156, 1155/8, 1167, 1155/10, 1158/1, 1159/10 położonych w mieście Nasielsku.

 Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sporządziła: Katarzyna Bagińska dn. 14.10.2021 r. godz. 9:37

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bagińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-14 11:21:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bagińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 11:23:16
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377717]

przewiń do góry