Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.7125.2.2020.5.KB

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, Uchwały Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców , podaję do publicznej wiadomości:

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Cieksyn, ul. Spacerowa 9

Numer działki

127/21

Powierzchnia działki

1865 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00047105/3

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/273/98 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. zespołu wsi Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona i Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki i Nasielnej.

Zgodnie z ww. planem, działka nr ew. 127/21, położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową nierolniczą i zabudowę mieszkaniową letniskową – oznaczonym w ww. planie symbolem 22MN/ML.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,                                           w/w działka nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

3

Pow.  użytkowa lokalu

52 m²

Udział w częściach wspólnych

5777/17086

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku.

Lokal obejmuje 6 pomieszczeń:

- 2 pokoje,

- kuchnia,

- garderoba,

- hall,

- łazienka.

Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze w piwnicy
o pow. 5,77 m2

Cena nieruchomości

60 100,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 18 sierpnia 2020 r. do 8 września 2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                            mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-18 10:54:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:56:31
  • Liczba odsłon: 300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384135]

przewiń do góry