Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 23 listopada 2020 roku

ZPN.6733.35.2020.MCh.5

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 23 listopada 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.35.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 40/3, 41/1, 42/1, 43, 44, 45, 46/3 w miejscowości Jackowo Włościańskie  gm. Nasielsk.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-23 15:27:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-23 15:28:11
  • Liczba odsłon: 346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380385]

przewiń do góry