Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

           Nasielsk, dn. 3 lutego 2020 roku

ZPN.6733.34.2019.MCh.10

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 3 lutego 2020 roku została wydana Decyzja Nr 2.2020 nr sprawy ZPN.6733.34.2019.MCh.9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: polegającej na  budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego), lokalizowanych na terenie części działek:

-  nr ew. 149/2, 65/5, 70, 65/4, 67 położonych w miejscowości Krzyczki Szumne gm. Nasielsk,

- nr ew. 82, 81, 83/2, 97, 98, 96, 88/3 położonych w miejscowości Krzyczki Pieniążki gm. Nasielsk,

 

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 12:51:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 12:53:02
  • Liczba odsłon: 392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377635]

przewiń do góry