Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 29 kwietnia 2021 roku

ZPN.6733.10.2021.MCh.5

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 29 kwietnia 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.10.2021.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0.4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działki o nr ew. 336 położonej w mieście Nasielsku.

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-29 12:41:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-29 12:46:51
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377699]

przewiń do góry