Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 28 maja 2020 roku

ZPN.6733.32.2019.MCh.9

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

Dnia 28 maja 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy
ZPN.6733.32.2020.MCh.8 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 • budowie placu zabaw w Nasielsku,

w skład której wchodzą:

 • budowa placu zabaw z ogrodzeniem o powierzchni do 4750 m²
 • budowa alei (utwardzenie nawierzchni )opowierzchni do 2500 m²
 • budowa siłowni plenerowej o powierzchni do 250 m²
 • budowa obiektów małej architektury (w tym: tężnia, altany, kosze, ławki, latarnieinne obiekty małej architektury ), powierzchnia związana z tymi obiektami do 250 m²
 • budowa przyłącza teletechnicznego dla monitoringu, długość całkowita do 1000 mb,
 • budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej długości do 1000 mb,
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego długości łącznej do 500 mb,
 • budowa przyłącza wodociągowego długości do 500 mb,

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek lub części działek o nr ew.:

-  420, 602/1, 602/3, 602/4, 604/1, 604/2  w mieście Nasielsku.

 

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-28 09:27:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-28 09:28:44
 • Liczba odsłon: 414
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384179]

przewiń do góry