Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 9 listopada2020 roku

ZPN.6733.29.2020.MCh.10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 9 listopada 2020 roku wydano postanowienie podejmujące na wniosek strony zawieszone Postanowieniem Nr ZPN.6733.29.2020.MCh.7 z dnia 8 września 2020 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN, budowa linii napowietrznych i kablowych n.n. na terenie działek o nr ew. 15/10, 13, 14, 10, 11, 12, 19, 23, 24/4, 24/3, 25, 75, 26, 27/12, 27/3, 27/1, 27/6, 58/1, 58/2, 29/3, 56, 57/2, 68/1, 52/1, 28, 29/2, 4/2, 3/2, 3/3, 3/4, 22 położonych w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-09 12:31:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 12:32:49
  • Liczba odsłon: 335
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377716]

przewiń do góry