Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6730.73.2021.MCh.11

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nasielska

z dnia 14 października 2021 roku

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Burmistrz Nasielska

zawiadamia

dnia 14 października 2021 roku została wydana Decyzja Nr 129.2021 – nr sprawy ZPN.6730.73.2021.MCh o ustaleniu warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

- budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą na działkach  nr ew. 65, 66 i 67 w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku w godzinach pracy Urzędu.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nasielsk.pl. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne załącznik graficzny do decyzji znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 14 października 2021 roku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Sporządziła: Marta Chojnacka dn. 14.10.2021 r. godz. 12:45

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data dodania: 2021-10-14 13:19:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 13:19:27
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-14 13:14:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 13:19:27
 • Liczba odsłon: 63
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377813]

przewiń do góry