Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3ustawy o petycjach)

data wpływu przedmiot petycji petycja komórka wiodąca termin odpowiedzi data odpowiedzi odpowiedź forma złożenia przebieg
1. Mieszkańcy Psucina 24.01.2020r. sprzeciw wobec planowanej zmianie obwodu i sieci szkół treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 24.02.2020r. treść odpowiedzi papierowa

 

Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.

2. Nauczyciele oraz rodzice klasy 5a, 5b Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich 23.03.2020r. w sprawie niełączenia klas szóstych w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 19.06.2020r. treść odpowiedzi papierowa

 

Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.

3. Polska Wolna od 5 G 23.03.2020r. stop zagrożeniu zdrowia i życia treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 18.06.2020 r. petycja bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne papierowa

W trakcie procedowania.

Przekazano odpowiedź emailem.

4. Adwokat Renata Sutor 01.06.2020r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 22.06.2020 r. treść odpowiedzi papierowa

 

Przekazano odpowiedź emailem.

5. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk 16.07.2020r. w sprawie przeznaczenia działki gminnej położonej przy ul. Płońskiej w Nasielsku na cele gminy tj.organizację terenów rekreacyjnych i placu zabaw dla mieszkańców treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 17.08.2020 r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
6. Mieszkańcy ulicy Leśnej 23.11.2020r. w sprawie przebudowy ulicy Leśnej treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     papierowa

 

Przekazano do Burmistrza Nasielska.

7. Mieszkaniec Kraśniczej Woli 10.12.2020 r. w sprawie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 31.12.2020 r.

treść odpowiedzi

- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego stwierdzono nieważność uchwały

ponowna treść odpowiedzi

papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
8. Mieszkaniec Nasielska 21.12.2020 r. w sprawie akcji szczepień eksperymentalnych treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 31.12.2020 r.

treść odpowiedzi

-rozstrzygnięciem Nadzorczym wojewody Mazowieckiego stwierdzono nieważność uchwały

ponowna treść odpowiedzi

papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
9. Mieszkaniec Nasielska 12.01.2021 w sprawie akcji szczepień eksperymentalnych treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 19.02.2021r. treść odpowiedzi papierowa

 

Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.

10. Mieszkańcy osiedla Traugutta 26.01.2021r. w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na brakującym odcinku ulicy Romualda Traugutta oraz na ulicach im. Generała Józefa Bema oraz Armii Krajowej treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 19.02.2021r. treść odpowiedzi papierowa

 

Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.

11. Mieszkaniec Nasielska 18.02.2021r. wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 29.03.2021r.

treść odpowiedzi

ponowna treść odpowiedzi

papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
12. Mieszkaniec Nasielska 18.02.2021r. wprowadzenie zakazu stosowania soli przez wszystkie jednostki miejskie treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 29.03.2021r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
  Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny 04.03.2021r. poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 29.03.2021r.

treść odpowiedzi

ponowna treść odpowiedzi

papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
14. Mieszkaniec Nasielska 22.03.2021r. stworzenie przepisów uniemożliwiających mieszkańcom pisania pism treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 21.05.2021r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
15. Mieszkaniec Nasielska 22.03.2021r. stworzenie przepisów uniemożliwiających piastowanie stanowisk przez radnych w jednostkach gminy treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 21.05.2021r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej
16. Mieszkaniec Nasielska 22.03.2021r. w sprawie dobrego gospodarowania zielenią na terenie Nasielska treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 21.05.2021r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
17. Mieszkaniec Nasielska 22.06.2021r. w sprawie nadania nazwy wierzbie treść petycji Wydział Administracji i Nadzoru, Biuro Rady zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 27.08.2021r. treść odpowiedzi papierowa Przekazano odpowiedź w formie pisemnej.
18.                    
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lachendrowicz Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 11:38:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Lachendrowicz Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-17 13:31:16
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384194]

przewiń do góry