Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 14.01.2020 r.

AB.6740.612.2019

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

        Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja nr 7/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

 

  • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew.: 631/1, 874/15, 875/14*(875/16, 875/17), 875/15, 876*(876/1, 876/2), 877*(877/1, 877/2), 878*(878/1, 878/2), 879*(879/1, 879/2), 880*(880/1, 880/2), 881*(881/1, 881/2), 882*(882/1, 882/2), 883*(883/1, 883/2), 884*(884/1, 884/2), 885*(885/1, 885/2), 886*(886/1, 886/2), 887*(887/1, 887/2), 888*(888/1, 888/2), 889*(889/1, 889/2), 890*(890/1, 890/2), 891*(891/1, 891/2), 892*(892/1, 892/2), 893*(893/1, 893/2), 894*(894/1, 894/2), 895*(895/1, 895/2), 896*(896/1, 896/2), 897*(897/1, 897/2), 898*(898/1, 898/2), 899*(899/1, 899/2), 900*(900/1, 900/2), 901*(901/1, 901/2), 902*(902/1, 902/2), 903*(903/1, 903/2), 904*(904/1, 904/2), 905*(905/1, 905/2), 924/16, 925*(925/1, 925/2), 926*(926/1, 926/2), 927/1, 928/1*(928/3, 928/4), 929*(929/1, 929/2), 930*(930/1, 930/2), 931*(931/1, 931/2), 935*(935/1, 935/2), 936, 951/1*(951/13, 951/12), 951/3, 952/3, 952/4*(952/11, 952/10), 953/1*(953/11, 953/12), 955*(955/1, 955/2), 956*(956/1, 956/2), 957*(957/1, 957/2), 958/1, 958/2*(958/11, 958/12), 959/1, 959/2*(959/11, 959/12), 960/1, 960/2*(960/11, 960/12), 961*(961/1, 961/2), 962*(962/1, 962/2), 963*(963/1, 963/2), 965*(965/1, 965/2), 966/1, 966/2*(966/7, 966/8), 967/1, 967/2*(967/7, 967/8), 968*(968/1, 968/2), 969*(969/1, 969/2), 970*(970/1, 970/2), 971*(971/1, 971/2), 972*(972/1, 972/2), 973, 974, 975, 976, 977*(977/1, 977/2), 978/1*(978/3, 978/2), 1000(1000/1, 1000/2), 1001/1*(1001/3, 1001/4), 1001/2, 1002*(1002/1, 1002/2), 1036*(1036/1, 1036/2), 1037*(1037/1, 1037/2), 1038, 1041/3*(1041/5, 1041/4), 1071*(1071/1, 1071/2), 1128*(1128/1, 1128/2), 1129/3*(1129/5, 1129/4), 1132*(1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4), 1830*(1830/1, 1830/2), 1898*(1898/1, 1898/2), 1899/2*(1899/5, 1899/4), 1899/3, 1931*(1931/1, 1931/2), 1932/2*(1932/3, 1932/4), 1933/3, 1936/1*(1936/3, 1936/4)

 

(*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową);

 

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 937/5, 1930/2, 1133

 

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

       obręb 0001 Miasto Nasielsk

       dz. nr ew.: 924/17, 929/1, 933, 937/5, 1133, 2081/1.

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, dotychczasowi właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci wnioskiem.

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Publiczne ogłoszenie następuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w Tygodniku Nowodworskim.

        Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 115, w godzinach: poniedziałek. 9-17, wtorek- piątek 8-16 przy czym czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów).

 

 

     STAROSTA  NOWODWORSKI

                                                                                                    Krzysztof Kapusta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 12:10:03
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 12:12:14
  • Liczba odsłon: 540
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384411]

przewiń do góry