Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 16 kwietnia 2021 roku

ZPN.6730.173.2020.MCh.11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 15 kwietnia 2021 roku wpłynęło do tut. Organu odwołanie strony postępowania od Decyzji Nr 33.2021 Burmistrza Nasielska znak: ZPN.6730.173.2020.MCh.8 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego budowie dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie działki o nr ew. 335/2 położonej w mieście Nasielsku.

W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-16 08:12:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 08:14:14
  • Liczba odsłon: 221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384171]

przewiń do góry