Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 27 listopada 2020 roku

ZPN.6733.37.2020.MCh.2

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 27 listopada 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.33.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • zagospodarowaniu skweru przy ul. Rynek w Nasielsku poprzez budowę budynku kiosku handlowego, toalety publicznej, dwóch wiat przystankowych, małej architektury oraz przebudowie przyległych ulic i niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działki o nr ew. 748 położonej w mieście Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-27 12:11:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 12:12:24
  • Liczba odsłon: 490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384387]

przewiń do góry