Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl), a także na stronie głównej www.nasielsk.pl jest bezpłatne.
  2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych powyżej jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia, a w przypadku jego przetworzenia zakresu, w jakim przetworzono pozyskaną informację.
  3. Informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
  4. Urząd Miejski w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (m.in. prawo autorskie dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrona prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
  5. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

[Liczba odsłon: 331116]

przewiń do góry